Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor pe care resursa online „Military Review”, aflată pe numele de domeniu topwar.ru, le poate primi despre Utilizator în timpul utilizării site-ului, a programelor și produselor acestuia. .

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

1.1 Următorii termeni sunt utilizați în această Politică de confidențialitate:

1.1.1. „Administrarea Site-ului (denumită în continuare Administrația Site-ului)” - angajații autorizați să gestioneze site-ul, acționând în numele VO-media LLC, care organizează și (sau) desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal și, de asemenea, determină scopurile prelucrarea datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal, supuse prelucrării, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date cu caracter personal.

1.1.2. „Date cu caracter personal” - orice informație referitoare la o persoană fizică direct sau indirect identificată sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).

1.1.3. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operații) efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea) , extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. „Confidențialitatea datelor cu caracter personal” este o cerință obligatorie pentru Operator sau altă persoană care a obținut acces la datele cu caracter personal pentru a preveni distribuirea acestora fără acordul subiectului datelor cu caracter personal sau alte temeiuri legale.

1.1.5. „Utilizatorul site-ului în continuare (Utilizator)” - o persoană care are acces la Site prin Internet.

1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Utilizarea resursei de către Utilizator înseamnă acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a termenilor de prelucrare a datelor personale ale Utilizatorului.

2.2. În caz de dezacord cu termenii Politicii de confidențialitate, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ului.

2.3. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului https://topwar.ru, care nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților, către care Utilizatorul poate urma link-urile disponibile pe site.

2.4. Administrația Site-ului nu verifică acuratețea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatorul Site-ului.

3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

 3.1. Această Politică de Confidențialitate stabilește obligațiile Administrației Site-ului de nedezvăluire și furnizare a unui regim de protejare a confidențialității datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează la solicitarea Administrației Site-ului în timpul înregistrării.

3.2. Datele cu caracter personal autorizate pentru prelucrare în temeiul acestei Politici de confidențialitate sunt furnizate de către Utilizator prin completarea formularului de înregistrare pe Site și includ următoarele informații:

3.2.1. Adresă de e-mail (e-mail).

3.3. Site-ul protejează Datele care sunt transmise automat la vizualizarea unităților de anunțuri și la vizitarea paginilor pe care este instalat scriptul statistic al sistemului ("pixel"):

  • Adresa IP;
  • информация из cookie-uri;
  • informații despre browser;
  • timpul de acces;
  • adresa paginii;
  • referrer (adresa paginii anterioare).

3.3.1. Site-ul colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt folosite pentru a identifica și rezolva probleme tehnice, pentru a controla legalitatea plăților financiare.

3.4. Orice alte informații personale nespecificate mai sus sunt supuse stocării și nedistribuirii în siguranță, cu excepția cazurilor prevăzute în paragrafe. 5.2. și 5.3. din această Politică de confidențialitate.

4. SCOPUL COLECTĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE UTILIZATORULUI

4.1. Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de Administrația Site-ului în următoarele scopuri:

4.1.1. Asigurarea accesului Utilizatorului la resursele personalizate ale Site-ului.

4.1.2. Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări privind utilizarea Site-ului, procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator.

4.1.4. Determinarea locației Utilizatorului pentru a asigura securitatea, prevenirea fraudei.

4.1.5. Confirmarea autenticității și caracterului complet al datelor personale furnizate de Utilizator.

4.1.6. Crearea unui cont pentru efectuarea de achiziții, dacă Utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.

4.1.7. Notificarea Utilizatorului Site-ului despre starea Comenzii.

4.1.8. Furnizarea Utilizatorului de suport eficient pentru clienți și tehnic în cazul unor probleme legate de utilizarea Site-ului.

5. METODE ȘI TERMENI DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se efectuează fără nicio limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu date personale folosind instrumente de automatizare sau fără a utiliza astfel de instrumente.

5.2. Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate către organismele autorizate ale puterii de stat ale Federației Ruse numai pe baza și în modul stabilit de legislația Federației Ruse.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об рестина

5.5. Administrarea site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de acces neautorizat sau accidental, distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și de alte acțiuni ilegale ale terților.

6. OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Furnizați informații despre datele personale necesare utilizării Site-ului.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной инфора

6.2. Administrarea site-ului este obligată să:

6.2.1. Folosiți informațiile primite numai în scopurile specificate în clauza 4 a prezentei politici de confidențialitate.

6.2.2. Asigurați stocarea în secret a informațiilor confidențiale, nu dezvăluiți fără permisiunea prealabilă scrisă a utilizatorului și, de asemenea, nu vindeți, nu schimbați, nu publicați sau dezvăluiți în alte moduri posibile datele personale transferate ale utilizatorului, cu excepția cl . 5.2. și 5.3. din prezenta politică de confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.

6.2.4. Blocați datele personale legate de Utilizatorul relevant din momentul în care utilizatorul sau reprezentantul său legal sau organismul autorizat pentru protecția drepturilor persoanelor vizate solicită sau solicită perioada de verificare, în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau a acțiunilor ilegale.

7. RESPONSABILITĂȚIILE PĂRȚILOR

7.1. Administrația site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Federației Ruse, cu excepția cazurilor prevăzute la cl. 5.2., 5.3. și 7.2. din prezenta politică de confidențialitate.

7.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația Site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:

7.2.1. A devenit domeniu public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia.

7.2.2. A fost primit de la o terță parte înainte de a fi primit de către Administrația site-ului.

7.2.3. A fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.

8. REZOLUȚIA DISPUTELOR

8.1. Înainte de a depune o reclamație în instanță cu privire la litigiile care decurg din relația dintre Utilizatorul Site-ului și Administrația Site-ului, este obligatorie depunerea unei reclamații (o propunere scrisă pentru soluționarea voluntară a litigiului).

8.2. Destinatarul cererii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, notifică în scris reclamantului rezultatele examinării cererii.

8.3. Dacă nu se ajunge la un acord, disputa va fi sesizată autorității judiciare în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.

8.4. Legislația actuală a Federației Ruse se aplică acestei politici de confidențialitate și relației dintre utilizator și administrația site-ului.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări ale acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.

9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site, cu excepția cazului în care noua ediție a Politicii de confidențialitate prevede altfel.

9.3. Orice sugestii sau întrebări legate de această Politică de confidențialitate trebuie adresate către [e-mail protejat].