Revizuirea militară

Amintindu-ne de URSS

80
În fiecare zi primesc aproximativ o sută de scrisori. Printre recenzii, critici, cuvinte de recunoștință și informații, voi, dragi cititori, trimiteți-mi articolele voastre. Unele dintre ele merită publicate imediat, în timp ce altele merită un studiu atent.

Astăzi vă ofer unul dintre aceste materiale. Tema tratată în ea este foarte importantă. Profesorul Valery Antonovich Torgashev a decis să-și amintească cum era URSS-ul copilăriei sale.

Uniunea Sovietică stalinistă postbelică. Vă asigur, dacă nu ați trăit în acea epocă, veți citi o mulțime de informații noi. Prețuri, salarii ale vremii, sisteme de stimulare. Reducerile de prețuri ale lui Stalin, mărimea bursei de atunci și multe altele.
Și dacă ai trăit atunci - amintește-ți vremea când copilăria ta a fost fericită...

Amintindu-ne de URSS

În primul rând, voi da o scrisoare pe care autorul a atașat-o materialului său.

„Dragă Nikolai Viktorovici! Vă urmăresc cu interes discursurile, deoarece în multe privințe pozițiile noastre, ca povestiri, și coincid în timpurile moderne.

Într-unul dintre discursurile dumneavoastră, ați observat pe bună dreptate că perioada postbelică a istoriei noastre practic nu se reflectă în cercetările istorice. Și această perioadă a fost complet unică în istoria URSS. Fără excepție, toate trăsăturile negative ale sistemului socialist și ale URSS, în special, au apărut abia după 1956, iar URSS după 1960 a fost absolut diferită de țara care a fost înainte. Cu toate acestea, URSS de dinainte de război a diferit semnificativ de cea de după război. În acea URSS, de care îmi amintesc bine, economia planificată era efectiv combinată cu economia de piață și erau mai multe brutării private decât brutării de stat. Magazinele aveau o abundență de o varietate de produse industriale și alimentare, dintre care majoritatea erau produse de sectorul privat și nu exista conceptul de deficit. În fiecare an, din 1946 până în 1953 Viața oamenilor s-a îmbunătățit considerabil. Familiei sovietice medii din 1955 s-au descurcat mai bine decât familia medie americană în același an și mai bine decât familia americană modernă de patru persoane, cu un venit anual de 4 de dolari. Nu este nevoie să vorbim despre Rusia modernă. Vă trimit material bazat pe amintirile mele personale, pe poveștile cunoscuților mei care erau mai în vârstă decât mine la acea vreme, precum și pe studii secrete ale bugetelor familiei pe care Biroul Central de Statistică al URSS le-a efectuat până în 94. V-aș fi foarte recunoscător dacă ați putea aduce acest material publicului vostru larg, dacă vi se pare interesant. Am avut impresia că nimeni altcineva nu-și amintește de data asta în afară de mine.
Cu stimă, Valery Antonovich Torgashev, doctor în științe tehnice, profesor.

Amintindu-ne de URSS

Se crede că în Rusia în secolul al XX-lea au avut loc 3 revoluții: în februarie și octombrie 1917 și în 1991. Uneori se face referire și la anul 1993. Ca urmare a revoluției din februarie, sistemul politic s-a schimbat în câteva zile. Ca urmare a Revoluției din octombrie, atât sistemul politic, cât și cel economic al țării s-au schimbat, dar procesul acestor schimbări a durat câteva luni. În 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbușit, dar nu au existat schimbări în sistemul politic sau economic în acel an. Sistemul politic s-a schimbat în 1989, când PCUS a pierdut puterea atât în ​​fapt, cât și în mod formal din cauza abrogarii articolului relevant din Constituție. Sistemul economic al URSS s-a schimbat încă din 1987, când a apărut un sector non-statal al economiei sub forma cooperativelor. Astfel, revoluția nu a avut loc în 1991, ci în 1987 și, spre deosebire de revoluțiile din 1917, a fost realizată de oamenii care erau atunci la putere.

Помимо указанных выше революций была еще одна, о которой до сих пор не было написано ни одной строчки. В ходе этой революции произошли кардинальные изменения как политической так и экономической системы страны. Эти изменения привели к существенному ухудшению материального положения практически всех слоев населения, снижению производства сельскохозяйственных и промышленных товаров, сокращению ассортимента этих товаров и снижению их качества, повышению цен. Речь идет о революции 1956—1960 годов, осуществленной Н.С.Хрущевым. Политическая составляю­щая этой революции заключалась в том, что после пятнадцатилетнего перерыва возвраща­лась власть партийному аппарату на всех уровнях, начиная от парткомов предприятий и кончая ЦК КПСС. В 1959—1960 годах был ликвидирован негосударственный сектор эко­но­мики (предприятия промысловой кооперации и приусадебные участки колхозников) обеспечивавший производство значительной части промышленных товаров (одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки и т.д.), продовольствия (овощи, продукты животноводства и птицеводства, рыбная продукция), а также бытовых услуг. В 1957 году был ликвидиро­ван Госплан и отраслевые министерства (кроме оборонных). Таким образом, вместо эффек­тив­ной комбинации плановой и рыночной экономики не стало ни той, ни другой. В 1965 году после удаления Хрущева из власти Госплан и министерства были восстановлены, но с существенно урезанными правами.

În 1956 a fost eliminat complet sistemul de stimulente materiale și morale pentru creșterea eficienței producției, care a fost introdus încă din 1939 în toate sectoarele economiei naționale și a asigurat în perioada postbelică creșterea semnificativă a productivității muncii și a venitului național. mai mare decât în ​​alte țări, inclusiv în Statele Unite, numai datorită resurselor financiare și materiale proprii. Ca urmare a eliminării acestui sistem, a apărut o egalizare a salariilor, iar interesul pentru rezultatul final al muncii și calitatea produselor a dispărut. Unicitatea revoluției Hrușciov a fost că schimbările au durat câțiva ani și au trecut complet neobservate de populație.

Nivelul de trai al populației URSS în perioada postbelică a crescut anual și a atins maximul în anul morții lui Stalin în 1953. În 1956, veniturile oamenilor angajați în sfera producției și științei sunt în scădere ca urmare a eliminării plăților care stimulează eficiența muncii. În 1959, veniturile fermierilor colectivi au fost reduse drastic din cauza reducerii parcelelor gospodărești și a restricțiilor privind păstrarea animalelor în proprietate privată. Prețurile la produsele vândute pe piețe cresc de 2-3 ori. Din 1960, a început epoca penuriei totale de produse industriale și alimentare. Anul acesta s-au deschis magazinele de schimb valutar Beryozka și distribuitorii speciali pentru nomenclatură, care anterior nu erau necesare. În 1962, prețurile de stat la produsele alimentare de bază au crescut de aproximativ 1.5 ori. În general, viața populației s-a scufundat până la nivelul sfârșitului anilor patruzeci.

Până în 1960, în domenii precum sănătatea, educația, știința și industriile inovatoare (industria nucleară, știința rachetelor, electronică, tehnologia computerelor, producția automată), URSS a ocupat o poziție de lider în lume. Dacă luăm economia în ansamblu, atunci URSS a fost a doua după Statele Unite, dar semnificativ înaintea oricăror alte țări. În același timp, URSS până în 1960 ajungea în mod activ din urmă cu Statele Unite și, la fel de activ, mergea înaintea altor țări. După 1960, rata de creștere economică a scăzut constant, pozițiile de lider în lume se pierd.

În materialele de mai jos, voi încerca să spun în detaliu cum trăiau oamenii obișnuiți în URSS în anii 50 ai secolului trecut. Pe baza propriilor amintiri, a poveștilor oamenilor cu care viața mea a întâlnit, precum și a unor documente din acea vreme care sunt disponibile pe internet, voi încerca să arăt cât de departe de realitate sunt ideile moderne despre trecutul foarte recent. a unei țări grozave.

Oh, e bine să trăiești într-o țară sovietică!

Сразу после окончания войны жизнь населения СССР начинает резко улучшаться. В 1946 году на 20% повышается зарплата рабочих и инженерно-технических работников (ИТР), работающих на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока. В том же году на 20% повышаются должностные оклады людей имеющих высшее и среднее специальное образование (ИТР, работники науки, образования и медицины). Поднимается значимость ученых степеней и званий. Зарплата профессора, доктора наук повышается с 1600 до 5000 рублей, доцента, кандидата наук — с 1200 до 3200 рублей, ректора вуза с 2500 до 8000 рублей. В научно-исследовательских институтах ученая степень кандидата наук стала добавлять к должностному окладу 1000 рублей, а доктора наук – 2500 рублей. В это же время зарплата союзного министра составляла 5000 рублей, а секретаря райкома партии – 1500 рублей. Сталин, как Председатель Совета Министров СССР, имел оклад 10 тысяч рублей. Ученые в СССР того времени имели и дополнитель­ные доходы, иногда превышающие зарплату в несколько раз. Поэтому они являлись наи­более богатой и одновременно наиболее уважаемой частью советского общества.

În decembrie 1947, are loc un eveniment care, în ceea ce privește impactul emoțional asupra oamenilor, a fost proporțional cu sfârșitul războiului. După cum se precizează în Decretul Consiliului de Miniștri al URSS și al Comitetului Central al Partidului Comunist al Bolșevicilor Nr. 4004 din 14 decembrie 1947, „... din 16 decembrie 1947, sistemul de carduri pentru se anulează aprovizionarea cu produse alimentare și produse industriale, se anulează prețurile mari pentru comerțul comercial și se introduc prețuri unice reduse de stat cu amănuntul pentru alimente și mărfuri manufacturate...”.

Sistemul de carduri, care a permis multor oameni să fie salvați de la foame în timpul războiului, a provocat un disconfort psihologic sever după război. Sortimentul de produse alimentare care se vindeau pe carduri era extrem de sărac. De exemplu, în brutării existau doar 2 soiuri de pâine de secară și grâu, care se vindeau la greutate în conformitate cu norma indicată în cuponul de reducere. Alegerea altor produse alimentare a fost, de asemenea, mică. În același timp, magazinele comerciale aveau o astfel de abundență de produse pe care orice supermarket modern l-ar invidia. Dar prețurile din aceste magazine erau inaccesibile pentru majoritatea populației, iar produsele erau achiziționate de acolo doar pentru masa festivă. După desființarea sistemului de raționalizare, toată această abundență s-a dovedit a fi în magazinele alimentare obișnuite la prețuri destul de rezonabile. De exemplu, prețul prăjiturilor, care anterior erau vândute doar în magazinele comerciale, a scăzut de la 30 la 3 ruble. Prețurile de piață pentru produse au scăzut de peste 3 ori. Înainte de desființarea sistemului de raționare, mărfurile industriale erau vândute sub mandate speciale, a căror prezență nu însemna încă disponibilitatea mărfurilor corespunzătoare. După desființarea carnetelor de rație, o anumită lipsă de bunuri industriale a persistat de ceva vreme, dar, din câte îmi amintesc, în 1951 nu mai era un astfel de deficit în Leningrad.

1 марта 1949 – 1951 годов происходят дальнейшие снижения цен, в среднем на 20% в год. Каждое снижение воспринималось как всенародный праздник. Когда 1 марта 1952 года очередного снижения цен не произошло, у людей возникло чувство разочарования. Однако 1 апреля того же года снижение цен все же состоялось. Последнее снижение цен произошло уже после смерти Сталина 1 апреля 1953 года. За послевоенный период цены на продовольствие и наиболее ходовые промышленные товары снизились в среднем более чем в 2 раза. Итак, восемь послевоенных лет жизнь советского народа ежегодно заметно улучшалась. За всю известную историю человечества ни в одной стране похожих преце­дентов не наблюдалась.

Уровень жизни населения СССР в середине 50-х годов можно оценить, изучая материалы исследований бюджетов семей рабочих, служащих и колхозников, которые проводило Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) СССР с 1935 по 1958 год (эти материалы, которые в СССР имели гриф «секретно», опубликованы на сайте istmat.info). Бюджеты изучались у семей, относящихся к 9 группам населения: колхозники, рабочие совхозов, рабочие промышленности, ИТР промышленности, служащие промышленности, учителя начальной школы, учителя средней школы, врачи и средний медперсонал. Наи­более обеспеченная часть населения, к которой относились работники предприятий обо­ронной промышленности, проектных организаций, научных учреждений, преподаватели вузов, работники артелей и военные, к сожалению, не попала в поле зрения ЦСУ.

Из перечисленных выше исследуемых групп наибольший доход был у врачей. На каждого члена их семей приходилось 800 рублей ежемесячного дохода. Из городского населения наименьший доход был у служащих промышленности – 525 рублей в месяц приходилось на каждого члена семьи. У сельского населения душевой ежемесячный доход составлял 350 рублей. При этом, если у рабочих совхозов этот доход был в явной денежной форме, то у колхозников он получался при расчете по государственным ценам стоимости собственных продуктов, потребляемых в семье.

Consumul de alimente a fost aproximativ la același nivel pentru toate grupurile de populație, inclusiv pentru populația rurală, 200-210 ruble pe lună per membru al familiei. Numai în familiile de medici, costul unui coș alimentar a ajuns la 250 de ruble din cauza consumului mai mare de unt, produse din carne, ouă, pește și fructe, reducând în același timp pâinea și cartofii. Locuitorii din mediul rural au consumat cea mai mare pâine, cartofi, ouă și lapte, dar mult mai puțin unt, pește, zahăr și produse de cofetărie. Trebuie menționat că suma de 200 de ruble cheltuită pentru alimente nu a fost direct legată de venitul familiei sau de o alegere limitată de produse, ci a fost determinată de tradițiile familiei. În familia mea, care în 1955 era formată din patru persoane, inclusiv doi școlari, venitul lunar pe persoană era de 1200 de ruble. Alegerea produselor din magazinele alimentare din Leningrad a fost mult mai largă decât în ​​supermarketurile moderne. Cu toate acestea, cheltuielile familiei noastre pentru mâncare, inclusiv micul dejun școlar și prânzurile în cantinele departamentale cu părinții, nu depășeau 800 de ruble pe lună.

Очень дешевой была еда в ведомственных столовых. Обед в студенческой столовой, включающий суп с мясом, второе с мясом и компот или чай с пирожком, стоил около 2 рублей. Бесплатный хлеб всегда был на столах. Поэтому в дни перед выдачей стипендии некоторые студенты, живущие самостоятельно, покупали чай за 20 копеек и наедались хлебом с горчицей и чаем. Кстати, соль, перец и горчица, также всегда стояли на столах. Стипендия в институте, где я учился, начиная с 1955 года, составляла 290 рублей (при отличных оценках – 390 рублей). 40 рублей у иногородних студентов уходило на оплату общежития. Оставшихся 250 рублей (7500 современных рублей) вполне хватало на нормальную студенческую жизнь в большом городе. При этом, как правило, иногородние студенты не получали помощи из дома и не подрабатывали в свободное время.

Несколько слов о ленинградских гастрономах того времени. Наибольшим разно­обра­зи­ем отличался рыбный отдел. Несколько сортов красной и черной икры было выставлено в больших мисках. Полный ассортимент белой рыбы горячего и холодного копчения, крас­ная рыба от кеты до семги, копченые угри и маринованные миноги, селедка в банках и бочках. Живая рыба из рек и внутренних водоемов доставлялась сразу после вылова в специальных автоцистернах с надписью «рыба». Мороженой рыбы не было. Она появи­лась лишь в начале 60-х годов. Было множество рыбных консервов, из которых я помню бычки в томате, вездесущих крабов по 4 рубля за банку и любимый продукт студентов, живущих в общежитии – тресковую печень. Говядина и баранина делилась на четыре категории с различной ценой, в зависимости от части туши. В отделе полуфабрикатов были представлены лангеты, антрекоты, шницеля и эскалопы. Разнообразие колбас было существенно шире, чем сейчас, а их вкус я помню до сих пор. Сейчас лишь в Финляндии можно попробовать колбасу, напоминающую советскую из тех времен. Следует сказать, что вкус вареных колбас изменился уже в начале 60-х годов, когда Хрущев предписал добавлять в колбасы сою. Это предписание проигнорировали лишь в прибалтийских рес­пуб­ликах, где еще в 70-х годах можно было купить нормальную докторскую колбасу. Бананы, ананасы, манго, гранаты, апельсины продавались в крупных гастрономах или спе­ци­а­лизированных магазинах круглый год. Обычные овощи и фрукты нашей семьей приобретались на рынке, где небольшое повышение цены окупалось более высоким ка­чест­вом и возможностью выбора.

Așa arătau rafturile magazinelor alimentare sovietice obișnuite în 1953. După 1960, nu a mai fost cazul.Posterul de mai jos se referă la perioada antebelică, dar borcanele cu crabi erau în toate magazinele sovietice în anii cincizeci.


Materialele menționate mai sus ale Biroului Central de Statistică oferă date despre consumul de produse alimentare în familiile lucrătorilor din diferite regiuni ale RSFSR. Din cele două zeci de articole de produse, doar două articole au o diferență semnificativă (mai mult de 20%) față de nivelul mediu de consum. Untul, cu un nivel mediu de consum în țară în valoare de 5.5 kg pe an de persoană, a fost consumat la Leningrad în cantitate de 10.8 kg, la Moscova - 8.7 kg și în regiunea Bryansk - 1.7 kg, în Regiunea Lipetsk - 2.2 kg. În toate celelalte regiuni ale RSFSR, consumul de unt pe cap de locuitor în familiile muncitorilor a fost peste 3 kg. O imagine similară pentru cârnați. Nivelul mediu este de 13 kg. La Moscova - 28.7 kg, la Leningrad - 24.4 kg, în regiunea Lipetsk - 4.4 kg, în regiunea Bryansk - 4.7 kg, în alte regiuni - mai mult de 7 kg. În același timp, venitul în familiile lucrătorilor din Moscova și Leningrad nu diferă de venitul mediu din țară și se ridica la 7000 de ruble pe an per membru al familiei. În 1957 am vizitat orașele de-a lungul Volgăi: Rybinsk, Kostroma, Yaroslavl. Sortimentul de produse alimentare era mai mic decât în ​​Leningrad, dar untul și cârnații erau pe rafturi, iar varietatea produselor din pește era poate chiar mai mare decât în ​​Leningrad. Astfel, populația URSS, cel puțin din 1950 până în 1959, a fost asigurată integral cu hrană.

Situația alimentară s-a înrăutățit drastic începând cu anii 1960. Adevărat, în Leningrad nu era foarte vizibil. Îmi amintesc doar de dispariția din vânzarea fructelor de import, a conservelor de porumb și, mai important pentru populație, a făinii. Când făina a apărut în orice magazin, se aliniau cozi uriașe și nu se vindeau mai mult de două kilograme de persoană. Acestea au fost primele cozi pe care le-am văzut în Leningrad de la sfârșitul anilor 40. În orașele mai mici, conform poveștilor rudelor și prietenilor mei, pe lângă făină, au dispărut de la vânzare: unt, carne, cârnați, pește (cu excepția unui set mic de conserve), ouă, cereale și paste. Sortimentul de produse de panificație a scăzut brusc. Eu însumi am observat rafturi goale în magazinele alimentare din Smolensk în 1964.

Nu pot judeca viața populației rurale decât după câteva impresii fragmentare (fără a socoti studiile bugetare ale Biroului Central de Statistică al URSS). În 1951, 1956 și 1962 am petrecut vara pe coasta Mării Negre din Caucaz. În primul caz, am călătorit cu părinții mei, apoi pe cont propriu. La acea vreme, trenurile aveau opriri lungi în stații și chiar în semistații mici. În anii 50, localnicii ieșeau în trenuri cu o varietate de produse, printre care: pui fierți, prăjiți și afumati, ouă fierte, cârnați de casă, plăcinte calde cu diverse umpluturi, inclusiv pește, carne, ficat, ciuperci. În 1962, în trenuri au fost aduse doar cartofi fierbinți cu murături.

În vara anului 1957, eram membru al unei brigăzi de concerte studențești organizată de Comitetul regional din Leningrad al Ligii Tineretului Comunist Leninist All-Union. Pe o barjă mică de lemn, am coborât pe Volga și am susținut concerte în satele de pe coastă. La acea vreme, în sate erau puține distracții și, prin urmare, aproape toți locuitorii veneau la concertele noastre în cluburile locale. Nu se deosebeau de populația urbană nici prin îmbrăcăminte, nici prin expresii faciale. Iar cinele cu care am fost tratați după concert au mărturisit că nu au fost probleme cu mâncarea nici în satele mici.

La începutul anilor 80, am fost tratat într-un sanatoriu situat în regiunea Pskov. Într-o zi am fost într-un sat din apropiere să încerc laptele din sat. Bătrâna vorbăreață pe care am întâlnit-o mi-a risipit repede speranțele. Ea a spus că, după interzicerea lui Hrușciov din 1959 de a păstra animalele și de a reduce terenurile din gospodărie, satul a fost complet sărăcit, iar anii precedenți au fost amintiți ca o epocă de aur. De atunci, carnea a dispărut complet din alimentația sătenilor, iar laptele se dădea doar ocazional din ferma colectivă pentru copiii mici. Și înainte, era suficientă carne pentru consumul propriu și pentru vânzare pe piața fermelor colective, care asigura principalul venit al familiei țărănești și deloc câștigul fermei colective. Observ că, conform statisticilor Biroului Central de Statistică al URSS în 1956, fiecare locuitor din mediul rural al RSFSR consuma peste 300 de litri de lapte pe an, în timp ce locuitorii din mediul urban consumau 80-90 de litri. După 1959, OSC și-a încetat cercetarea secretă a bugetului.

Обеспеченность населения промышленными товарами в середине 50-х годов была достаточно высокой. Например, в рабочих семьях на каждого человека ежегодно приобреталось более 3 пар обуви. Качество и разнообразие потребительских товаров исключительно отечественного производства (одежда, обувь, посуда, игрушки, мебель и другие бытовые товары) было намного выше, чем в последующие годы. Дело в том, что основная часть этих товаров выпускалась не государственными предприятиями, а артелями. Причем продавалась продукция артелей в обычных государственных магазинах. Как только появлялись новые тенденции в моде, они мгновенно отслеживались, и уже через несколько месяцев модные товары появлялись в изобилии на полках магазинов. Например, в середине 50-х годов возникла молодежная мода на туфли с толстой каучуко­вой подошвой белого цвета в подражание крайне популярному в те годы исполнителю песен в стиле рок-н-ролл Элвису Пресли. Эти туфли отечественного производства я спо­кой­но приобрел в обычном универмаге осенью 1955 года наряду с другим модным пред­ме­том – галстуком с яркой цветной картинкой. Единственный товар, который не всегда можно было купить, это популярные грамзаписи. Тем не менее, у меня в 1955 году были пластинки, купленные в обычном магазине, почти всех популярных в то время американс­ких джазовых музыкантов и певцов, таких как Дюк Эллингтон, Бенни Гудман, Луи Арм­стронг, Элла Фитцжеральд, Глен Миллер. Лишь записи Элвиса Пресли, нелегально вы­пол­нен­ные на использованной рентгеновской пленке (как тогда говорили «на костях») приходилось покупать с рук. Я не помню в тот период импортных товаров. И одежда и обувь выпускались небольшими партиями и отличались широким разнообра­зием моделей. Кроме того, было широко распространено изготовление одежды и обуви по индивиду­аль­ным заказам в многочисленных швейных и трикотажных ателье, в обувных мастер­ских, вхо­дя­щих в состав промысловой кооперации. Немало было портных и сапож­ников, рабо­тав­ших индивидуально. Самым ходовым товаром в то время были ткани. Я до сих пор по­м­­ню названия таких популярных в то время тканей как драп, шевиот, бостон, креп­де­­шин.

С 1956 по 1960 годы проходил процесс ликвидации промысловой кооперации. Основная часть артелей стала государственными предприятиями, а остальные были закрыты или перешли на нелегальное положение. Индивидуальное производство по патентам также было запрещено. Резко сократилось производство практически всех товаров широкого потребления, как по объему, так и по ассортименту. Именно тогда по­яв­ляются импортные потребительские товары, которые сразу становятся дефицитны­ми, несмотря на более высокую цену при ограниченном ассортименте.

Проиллюстрировать жизнь населения СССР в 1955 году я могу на примере своей семьи. Семья состояла из 4-х человек. Отец, 50 лет, начальник отдела проектного институ­та. Мать, 45 лет, инженер-геолог Ленметростроя. Сын, 18 лет, выпускник средней школы. Сын, 10 лет, школьник. Доход семьи состоял из трех частей: должностной оклад (2200 рублей у отца и 1400 рублей у мамы), ежеквартальная премия за выполнение плана обычно 60% от оклада и отдельно премия за сверхплановые работы. Получала ли такую премию мама, я не знаю, а отец получал ее примерно раз в год, и в 1955 году эта премия составила 6000 рублей. В другие годы она имела примерно такую же величину. Я помню, как отец, получив эту премию, раскладывал множество сторублевых купюр на обеденном столе в виде карточного пасьянса, а затем мы устраивали праздничный ужин. В среднем ежемесячный доход нашей семьи составлял 4800 рублей или 1200 рублей на человека.

Из указанной суммы 550 рублей вычиталось на налоги, партийные и профсоюзные взносы. На питание уходило 800 рублей. 150 рублей тратилось на оплату жилья и коммунальные услуги (вода, отопление, электроэнергия, газ, телефон). 500 рублей расходовалось на одежду, обувь, транспорт, развлечения. Таким образом, регулярные ежемесячные расходы нашей семьи из 4 человек составляли 2000 рублей. Неизрасходованных денег оставалось 2800 рублей в месяц или 33600 рублей (миллион современных рублей) в год.

Доходы нашей семьи были ближе к среднему уровню, чем к верхнему. Так более высокие доходы были у работников частного сектора (артелей), которые составляли более 5% городского населения. Высокие зарплаты были у офицеров армии, МВД, МГБ. Например, обычный армейский лейтенант командир взвода имел ежемесячный доход в размере 2600—3600 рублей в зависимости от места и специфики службы. При этом доходы военных не облагались налогом. Для иллюстрации доходов работников оборонной промышленности приведу лишь пример хорошо мне знакомой молодой семьи, работав­шей в опытно-конструкторс­ком бюро министерства aviaţie industrie. Soț, 25 de ani, inginer senior, cu un salariu de 1400 de ruble și un venit lunar care include diverse bonusuri și indemnizații de călătorie de 2500 de ruble. Soție, 24 de ani, tehnician superior, cu un salariu de 900 de ruble și un venit lunar de 1500 de ruble. În general, venitul lunar al unei familii de doi a fost de 4000 de ruble. Aproximativ 15 mii de ruble de bani necheltuiți au rămas un an. Cred că o parte semnificativă a familiilor urbane au avut ocazia să economisească anual 5-10 mii de ruble (150-300 mii de ruble moderne).

Из дорогостоящих товаров следует выделить автомобили. Ассортимент автомобилей был невелик, но проблем с их приобретением не было. В Ленинграде в большом универмаге «Апраксин двор» находился автомобильный салон. Я помню, что в 1955 году там были выставлены для свободной продажи автомобили: Москвич-400 за 9000 рублей (эконом класс), Победа за 16000 рублей (бизнес класс) и ЗИМ (впоследствии Чайка) за 40000 рублей (представительский класс). Наших семейных сбережений было достаточно для приобретения любого из перечисленных выше автомобилей, включая ЗИМ. А автомобиль Москвич вообще был доступен для большинства населения. Тем не менее, реального спроса на автомобили не было. В то время автомобили рассматривались как дорогостоящие игрушки, создающие массу проблем по содержанию и обслуживанию. У моего дяди был автомобиль Москвич, на котором он всего несколько раз в год выезжал за город. Приобрел этот автомобиль дядя еще в 1949 году только потому, что во дворе своего дома в помещении бывших конюшен он мог обустроить гараж. Отцу на работе предлагали купить списанный американский Виллис, военный внедорожник того времени, всего за 1500 рублей. Отец отказался от машины, так как держать ее было негде.

Для советских людей послевоенной поры было характерно стремление иметь как можно больший денежный запас. Они хорошо помнили, что в годы войны деньги могли спасти жизнь. В самый трудный период жизни блокадного Ленинграда функционировал рынок, где можно было купить или обменять на вещи любое продовольствие. В ленин­град­ских записках моего отца, датированных декабрем 1941 года, указывались такие цены и вещевые эквиваленты на этом рынке:1 кгмуки = 500 рублей = валенки,2 кгмуки = кА­ра­кулевая шуба,3 кгмуки = золотые часы. Однако похожая ситуация с продовольст­ви­ем была не только в Ленинграде. Зимой 1941—1942 годов небольшие провинциальные го­ро­да, где не было военной промышленности, вообще не снабжались продовольствием. Населе­ние этих городов выживало лишь за счет обмена бытовых товаров на продукты с жителя­ми окрестных деревень. Моя мама в это время работала учителем младших классов в старин­ном русском городе Белозерск, на своей родине. Как впоследствии она расска­зывала, к февралю 1942 года умерло от голода более половины ее учеников. Мы с мамой выжили только потому, что в нашем доме еще с дореволюционных времен было довольно много вещей, которые ценились на селе. Но бабушка моей мамы также умерла от голода в феврале 1942 года, поскольку оставляла свою еду для внучки и четырехлетнего правнука. Единственное мое яркое воспоминание той поры – новогодний подарок от мамы. Это был кусок черного хлеба, слегка посыпанный сахарным песком, который мама называла пи­рож­ным. Настоящее пирожное я попробовал лишь в декабре 1947, когда неожиданно стал богатеньким Буратино. В моей детской копилке оказалось более 20 рублей мелочи, а мо­не­ты сохранялись и после денежной реформы. Лишь с февраля 1944 года, когда после сня­тия блокады мы вернулись в Ленинград, я перестал испытывать непрерывное чувство голода. К середине 60-х годов сгладилась память об ужасах войны, в жизнь вступило но­вое поколение, не стремившееся откладывать деньги про запас, и автомашины, к тому вре­ме­ни подорожавшие в 3 раза, стали дефицитом, как и многие другие товары.

Voi numi câteva prețuri în 1955: pâine de secară - 1 rub/kg, rulou - 1.5 rub/0.5 kg, carne - 12.5–18 rub/kg, pește viu (crap) - 5 rub/kg, caviar de sturion - 180 ruble / kg, prânz la cantină - 2-3 ruble, cină într-un restaurant cu vin pentru doi - 25 ruble, pantofi din piele - 150 - 250 ruble, bicicletă cu 3 viteze Turist - 900 ruble, motocicletă IZH-49 cu motor de 350 cc cm - 2500 de ruble, un bilet la cinema - 0.5-1 ruble, un bilet la teatru sau la un concert - 3-10 ruble.Uniunea Sovietică stalinistă postbelică. Dacă nu ai trăit în acea epocă, vei citi o mulțime de informații noi. Prețuri, salarii ale vremii, sisteme de stimulare. Comparația nivelului de trai în SUA și URSS.

După citirea acestui material, devine mult mai clar de ce în 1953, când Stalin a fost otrăvit, oamenii au plâns deschis...

Să încercăm să estimăm nivelul de trai al populației URSS în 1955, comparând bugetele familiale ale familiilor sovietice și americane formate din patru persoane (doi adulți și doi copii). Ca exemplu, luați în considerare 3 familii americane: familia medie americană în 1955 conform Biroului de recensământ al SUA, familia medie americană în 2010 conform Departamentului Muncii din SUA și o anumită familie americană din Virginia care a fost de acord să vorbească despre 2011. buget.

Din partea sovietică, luați în considerare bugetele familiilor medii rurale și urbane din 1955 a patru persoane pe baza materialelor Biroului Central de Statistică al URSS și a propriei mele familii în 1966, când țineam evidența zilnică a veniturilor și cheltuielilor familiei.

Deoarece unități monetare diferite corespund două țări și trei perioade de timp, atunci când luăm în considerare toate bugetele, vom folosi rubla stalinistă din 1947. În 1955, această rublă, în ceea ce privește puterea de cumpărare, era aproximativ egală cu dolarul modern sau 30 de ruble rusești actuale. Dolarul american din 1955 corespundea la 6 ruble staliniste (la rata aurului - 4 ruble). În 1961, ca urmare a reformei monetare Hrușciov, rubla a fost denominată de 10 ori. Cu toate acestea, până în 1966, creșterea prețurilor de stat și de piață a dus la o scădere a puterii de cumpărare a rublei de aproximativ 1.6 ori, astfel încât rubla Hrușciov a devenit echivalentă nu cu 10, ci cu 6 ruble staliniste (la rata aurului de 1961, 1 dolar = 90 copeici).


Некоторые пояснения к приведенной выше таблице. Обучение в школе, в которую ходят дети третьей американской семьи (6 и 10 лет) является бесплатным. Но за школьные завтраки ($2.5), школьный автобус и пребывание в группе продленного дня приходится платить 5 тысяч долларов в год за каждого ребенка. В связи с этим непонятно отсутствие расходов на школу у статистических американских семей. В СССР 1955 года горячий школьный завтрак стоил 1 рубль, школа находилась рядом с домом, а группа продленного дня была бесплатной. Повышенные расходы на еду у более зажиточной американской семьи объясняются тем, что часть продуктов покупается в «экологически чистом» магазине по более высоким ценам. Кроме того, ежедневные обеды во время работы обхо­дят­ся главе семьи в 2500 долларов в год. К развлечениям у этой семьи можно отнести традиционный еженедельный ужин в ресторане ($50 сам ужин и $30 оплата няни, сидящей дома с детьми), а также занятия плаванием детей в бассейне под руководством тренера (раз в неделю - $90). Из бытовых расходов на оплату уборки помещений два раза в месяц и на прачечную уходит $2800, а на обувь, одежду и игрушки для детей – $4200.

A treia familie sovietică din tabelul de mai sus ar trebui clasificată mai degrabă ca săracă decât ca medie. Am fost student absolvent cu normă întreagă. Venitul meu consta dintr-o bursă de 1000 de ruble staliniste nominale și jumătate din rata unui cercetător junior de 525 de ruble. Soția mea a fost studentă și a primit o bursă de 290 de ruble. Nu au fost luate impozite pe burse și salarii mai mici de 700 de ruble. Fiica mea avea doar doi ani și era încă mică pentru grădiniță. Prin urmare, o dădacă care a primit 250 de ruble a trăit în mod constant în familie. Gama de produse achiziționate a fost foarte diversă. Mai mult de o treime din costul coșului alimentar a fost fructe. Notele bugetare nu arată nicio intenție de a limita cheltuielile. De exemplu, costul unui taxi a fost notat de mai multe ori pe lună. O familie de patru persoane, inclusiv o bonă, locuia într-un apartament cooperativ cu două camere, cumpărat în 1963, când tocmai mă căsătorisem și lucram ca inginer superior la o fabrică de apărare. Apoi, economiile mele pentru doi ani de muncă după absolvire au fost suficiente pentru a plăti avansul pentru un apartament în valoare de 19 mii de ruble staliniste (40% din costul total). In vara a 6 saptamani ne-am odihnit pe litoralul Marii Negre din Crimeea, unde am mers cu un cort montat direct pe mal. Observ că bogata familie americană discutată mai sus și-a putut permite doar o vacanță de o săptămână pe malul mării în Carolina de Nord, iar 3 mii de dolari cheltuiți în această vacanță au depășit bugetul anual al familiei. Și o familie sovietică săracă de trei persoane, cu un buget anual de 13 de dolari moderni (cu mult sub pragul sărăciei conform standardelor americane de astăzi) a consumat o varietate de alimente organice, a plătit un împrumut ipotecar, a angajat o dădacă care să aibă grijă constant de un copil și a petrecut lungi vacanțe de vară pe malul unei mări calde.
Anterior, am considerat o familie tânără sovietică tipică de la mijlocul anilor 50 de două persoane (soț - 2 ani după o universitate tehnică, soție - 2 ani după o școală tehnică) cu un venit lunar net după impozite de 3400 de ruble sau 100 de mii moderne. ruble. Venitul net al unei familii ruse similare, în cazul rar în care soțul și soția lucrează în specialitatea lor, nu va depăși 40 de mii de ruble la Moscova sau Sankt Petersburg, iar în provincii va fi chiar de 1.5-2 ori mai mic. Simte diferenta!!!

Deci, nivelul material de trai al populației URSS la mijlocul anilor 50 era mai mare decât în ​​Statele Unite, cea mai bogată țară din acea vreme, și mai mare decât în ​​America modernă, ca să nu mai vorbim de Rusia modernă. În plus, populației URSS a primit beneficii de neconceput pentru orice altă țară a lumii:

 • un lanț de bucătării cu produse lactate care oferă mese gratuite pentru sugarii cu vârsta de până la 2 ani;
  o rețea largă de instituții preșcolare (grădinițe și grădinițe) cu o plată minimă pentru întreținerea copiilor - 30-40 de ruble pe lună, iar pentru fermierii colectivi gratuit;
 • vacanțe de vară pentru copii în tabere de pionieri contra cost sau gratuit;
 • școli de muzică pentru copii, care să permită copiilor să primească o educație muzicală și să identifice talentele muzicale într-un stadiu incipient;
 • scoli de sport pentru copii, inclusiv internate;
 • grupuri gratuite după școală;
 • Casele Pionierilor și Palatele Pionierilor, oferind timp liber gratuit pentru copii;
 • Case de Cultură și Palate de Cultură, care asigură petrecerea timpului liber pentru adulți;
 • societăți sportive care asigură educația fizică a populației;
 • o rețea largă de sanatorie, case de odihnă, baze turistice, care asigură tratament și recreere gratuit sau contra cost, accesibilă tuturor segmentelor de populație;
 • cele mai largi oportunități de obținere a educației gratuite și a pregătirii avansate pentru toate segmentele de populație în timpul zilei, seara sau prin corespondență;
 • locuință și muncă garantată în specialitate, protecție socială maximă, încredere deplină în viitor.

  Câteva cuvinte despre educația plătită pe vremea lui Stalin. În 1940 s-au introdus taxele de școlarizare în clasele superioare ale gimnaziului, în universități și școli tehnice. În Moscova, Leningrad și capitalele republicilor Uniunii, costul educației în liceu a fost de 200 de ruble pe an, iar în universități și școli tehnice - 400 de ruble pe an. În alte orașe - 150 și, respectiv, 300 de ruble pe an. Învățământul în școlile rurale era gratuit. Din analiza bugetelor familiei se poate observa că aceste sume erau simbolice. În 1956, taxele de școlarizare au fost eliminate.

  Potrivit statisticilor oficiale, nivelul de trai al populației URSS a crescut continuu până în momentul prăbușirii sale. Cu toate acestea, viața reală nu a avut nimic de-a face cu aceste statistici. De exemplu, prețul unui prânz tipic (lagman, pilaf, flatbread, ceai verde) în restaurantul meu preferat din Moscova „Uzbekistan”, pe care l-am vizitat la orice vizită la Moscova, a fost în ruble Hrușciov: 1955 - 1,1963 - 2,1971, 5 - 1976, 7,1988 - 10 - 1955. Prețul unei mașini Moskvici: 900,1963 - 2500,1971 - 4900,1976 - 6300,1988 - 9000 - 10. Timp de un sfert de secol, în timp ce motoarele, prețurile reale au crescut în special de 60 ori, în special. oamenii de știință au scăzut. De la mijlocul anilor 'XNUMX, cei mai bogați oameni din URSS nu erau oameni de știință, așa cum era înainte, ci lucrători în comerț și nomenclatura.

  De la fiecare după capacitatea lui, către fiecare după lucrarea lui.

  La sfârșitul anilor 30, sloganul de mai sus, care caracterizează esența economică a socialismului, a dobândit trăsături constructive lipsite de subiectivitate și a început să fie introdus pe scară largă în toate sferele economiei naționale a URSS, asigurând în perioada postbelică un nivel fără precedent. ratele de dezvoltare ale tarii. Inițiatorul dezvoltării unei metode de creștere a eficienței muncii, pe care am numit-o MPE, a fost cel mai probabil L.P. Beria, care, fiind lider de partid al Georgiei în anii 30, a transformat-o în doar câțiva ani dintr-un foarte înapoiat într-unul dintre cele mai dezvoltate economic şi mai prospere republici ale URSS. Pentru a pune în aplicare acest slogan, nu a fost necesar să aveți cunoștințe economice, ci să vă ghidați doar de bunul simț obișnuit.

  Esența metodei propuse a fost împărțirea oricărei activități colective în planificată și supraplanificată. Activitatea planificată este implementarea unei anumite cantități de muncă într-un interval de timp dat. Pentru activitățile planificate, angajatul primește un salariu lunar sau săptămânal, al cărui cuantum depinde de calificările și experiența sa în specialitate. O parte din salariu se acordă sub formă de bonusuri trimestriale și anuale, ceea ce asigură interesul angajaților pentru implementarea planului (dacă planul nu este îndeplinit, întreaga echipă pierde bonusul). Conducerea are de obicei posibilitatea de a varia mărimea bonusului, încurajând pe cei harnici și pedepsindu-i pe cei neglijenți, dar acest lucru are un efect redus asupra eficienței echipei. Peste tot în lume, angajații sunt angajați exclusiv în activități planificate. Dar, în acest caz, angajatul nu are posibilitatea de a-și arăta abilitățile. Doar uneori, un șef inteligent poate observa accidental aceste abilități și poate muta angajatul pe scara carierei. Dar, de cele mai multe ori, orice depășire a unui anumit plan de lucru nu este încurajat, ci pedepsit.

  Geniul dezvoltatorilor MPE a fost că au reușit să reglementeze conceptul de muncă extraplanificată pentru majoritatea tipurilor de activități colective și să dezvolte un sistem de stimulente materiale și morale pentru această muncă, lipsit de subiectivitate. MPE a permis fiecărui muncitor să-și realizeze potențialul creativ (de la fiecare după abilitățile sale), să primească o remunerație adecvată (fiecăruia în funcție de munca lui) și, în general, să se simtă o persoană, o persoană respectată. Alți membri ai echipei au primit și partea lor din remunerație, ceea ce a eliminat invidia și conflictele de muncă care erau caracteristice mișcării Stahanov.

  Cariera mea a început în toamna anului 1958, când, ca student în anul IV la Institutul Electrotehnic din Leningrad, am început să lucrez cu jumătate de normă ca tehnician în biroul de proiectare experimentală OKB-4 al Ministerului Industriei Aviatice. Până atunci, MPE fusese deja eliminată, dar climatul moral excelent din personalul organizației, care se dezvoltase datorită MPE, a persistat până la începutul anilor ’590. Subiectul MPE a apărut destul de des în timpul comunicării informale cu colegii care au lucrat în biroul de proiectare din anii 60 și s-a încheiat cu un rezumat tradițional - „ce nenorocit este acest bărbat chel” (adică N.S. Hrușciov). Tatăl meu mi-a povestit și despre MPE, care în perioada postbelică s-a angajat în proiectarea și construcția de autostrăzi, iar în anii de război a fost comandantul unui batalion de sapatori și, în special, în iarna anului 40 a creat celebrul „drum al vieții” din Leningrad. În 1942, un coleg de călătorie întâmplător din trenul Leningrad-Moscova mi-a spus despre modul în care MPE a fost folosit în universități și institute de cercetare.

  Toate lucrările organizațiilor de proiectare au fost efectuate prin ordin al ministerelor de resort. Sarcina care a însoțit comanda a indicat indicatorii planificați atât pentru proiect, cât și pentru obiectul proiectat. Astfel de indicatori au fost: timpul de finalizare a proiectului, costul proiectului (fără fond de salarii), costul obiectului proiectat, precum și principalele caracteristici tehnice ale obiectului. În același timp, sarcina a inclus o scală de bonus pentru depășirea țintelor planificate. Pentru reducerea timpului de proiectare, reducerea costului proiectului sau al obiectului de proiectare, îmbunătățirea celor mai importanți parametri ai obiectului, valorile premium specifice sunt indicate în ruble. Fiecare comandă avea un fond bonus exclusiv pentru lucrările de mai sus, în valoare de 2% din costul proiectului. Banii necheltuiți din acest fond au fost returnați Clientului după finalizarea proiectului. Pentru unele comenzi deosebit de importante, mașinile, apartamentele și premiile guvernamentale puteau fi incluse în scala premium, care, de asemenea, nu au fost întotdeauna solicitate.

  Pentru fiecare proiect, conducerea organizației a numit un lider, care, de regulă, nu ocupa o funcție administrativă. Managerul de proiect a recrutat o echipă temporară pentru a realiza proiectul dintre angajații unuia sau mai multor departamente ale organizației cu acordul șefilor acestor departamente. Uneori, această echipă poate include și angajați ai altor organizații care participă la proiect. Managerul de proiect l-a numit adjunct pe unul dintre membrii echipei. În procesul de lucru la proiect, liderul ar putea exclude orice membru din echipă. Fiecare membru al echipei, indiferent de poziție, a primit inițial 1 punct, care caracterizează ponderea participării sale la lucrul la proiect. Liderul a primit încă 5 puncte, iar adjunctul său - 3. În procesul de lucru, liderul putea adăuga oricărui participant la proiect de la unu la trei puncte, în funcție de contribuția la proiect. Acest lucru a fost făcut deschis, cu o explicație a motivelor întregii echipe. Propunerile de raționalizare care furnizează indicatori de proiect deasupra planului au fost evaluate la 3 puncte, iar aplicațiile pentru invenții - la 5 puncte. Autorii au împărțit aceste scoruri între ei de comun acord. Până la finalizarea proiectului, fiecare participant cunoștea cuantumul bonusurilor care i se cuveneau, în funcție de numărul de puncte obținute și de valoarea totală a bonusului planificat mai sus pentru proiect în conformitate cu binecunoscutele scale de bonus. Valoarea primei a fost aprobată în cele din urmă la o ședință a comisiei de stat care a acceptat proiectul și literalmente a doua zi toți participanții la proiect au primit banii care li se cuveneau.

  În cazul proiectelor cu un buget mare, derulate pe mai mulți ani, costul unui punct ar putea fi de zeci de mii de ruble (zeci de mii de dolari moderni). Prin urmare, toți membrii echipei au tratat cu mare respect oamenii care au asigurat primirea unor astfel de bonusuri mari, ceea ce a creat un climat moral excelent. Cercetașii și leneșii fie nu au intrat inițial în echipa temporară, fie au fost excluși din ea în cursul lucrărilor la proiect. Persoanele cu scoruri mari în diferite proiecte au urcat rapid în rânduri, făcând din MPE un mecanism de selecție excelent.

  Pentru ca MPE să înceapă să lucreze în industrie, a fost folosită o abordare originală. Indicatorii planificați ai întreprinderilor includ anual o clauză privind reducerea costului de producție cu un anumit număr de procente datorită îmbunătățirii tehnologiei. Pentru a stimula aceste lucrări, a fost creat un fond special de bonusuri similar fondului de două procente al organizațiilor de design. Și apoi a fost aplicată aceeași schemă. Au fost create echipe temporare cu aceleași punctaje, a căror sarcină era reducerea costului anumitor produse. În același timp, membrii acestor echipe au îndeplinit activitatea principală. Rezultatele au fost însumate la sfârșitul anului și au fost plătite bonusuri în același timp. Întreprinderii i s-a dat dreptul să vândă produse cu un cost mai mic la prețul vechi timp de cel puțin un an și să formeze un fond de bonus în exces din acești bani. Drept urmare, productivitatea muncii în URSS în acei ani a crescut mai repede decât în ​​orice altă țară. Eficacitatea utilizării MPE la întreprinderile de producție este ilustrată de următorul tabel, care arată cum a scăzut costul armelor produse în timpul războiului, când, s-ar părea, nu existau oportunități, pe lângă producția intensă, de a îmbunătăți și îmbunătățirea. procese tehnologice (date preluate din cartea lui A.B. Martirosyan „200 de mituri despre Stalin).


  În general, costul diferitelor tipuri de arme pentru 4 ani de război a scăzut de peste 2 ori. Dar majoritatea mostrelor au fost puse în funcțiune cu câțiva ani înainte de începerea războiului, iar pușca Mosin a fost produsă din 1891.

  В научной деятельности отсутствуют количественные критерии оценки эффектив­ности выполняемых исследований. Поэтому сверхплановой работой, выполняемой в НИИ, считались дополнительные НИР, выполняемые по заказам различных предприятий или собственного ведомства. В этих дополнительных НИР, в отличие от основных, всегда присутствовал фонд зарплаты. Этим фондом распоряжался руководитель НИР, назначенный администрацией института. Как и в предыдущих случаях для выполнения НИР создавался временный коллектив и назначались баллы, которые руководитель НИР мог увеличивать отдельным исполнителям по ходу работы. В соответствии с баллами из соответствующего фонда НИР ежемесячно выплачивались деньги членам коллектива. Эти выплаты оформлялись как надбавка к основной зарплате. Но очень часто оказывалось, что надбавка существенно превышала основную зарплату, тем более, что все члены коллекти­ва кроме руководителя НИР и его заместителя, изначально получали одинаковые баллы независимо от занимаемых должностей, ученых степеней и званий. При этом возникал интересный психологический эффект. Для тех сотрудников, которые длительное время не входили ни в один временный коллектив, было невыносимо видеть, что их коллеги ежеме­сячно получают существенно больше, чем они. В результате они, как правило, уволь­ня­лись, улучшая тем самым качественный уровень сотрудников НИИ.

  În universități, activitatea pedagogică a fost considerată principală, iar activitatea științifică a fost considerată ca fiind de mai sus. Întreaga cercetare și dezvoltare din universități a fost efectuată în conformitate cu aceleași reguli ale MBE ca și cercetare și dezvoltare suplimentară în instituțiile de cercetare sau academice.

  Pentru cadrele didactice și lucrătorii medicali nu a fost posibilă aplicarea MPE, cel mai probabil pentru că activitățile lor nu sunt colective. Totuși, conceptul de muncă suplimentară s-a dovedit a fi aplicabil și acestor categorii. Salariile cadrelor didactice au fost stabilite pe baza unui volum de muncă de 18 ore pe săptămână. Dar cu un număr mare de studenți, era permis un volum de muncă de 24 de ore sau chiar 30 de ore pe săptămână, cu o creștere corespunzătoare a salariului. În plus, au fost acordate indemnizații pentru muncă suplimentară, cum ar fi managementul clasei. Medicii și personalul medical ar putea lucra un număr suplimentar de ore pentru un post și jumătate sau chiar două. Așadar, după cum reiese din studiile OSC, veniturile în familiile medicilor erau de o ori și jumătate mai mari decât în ​​familiile muncitorilor, iar profesorii din gimnaziu aveau aceleași venituri ca și ale lucrătorilor ingineri și tehnicieni din industrie.

  Lichidarea MPE, care a avut loc în 1956, nu a necesitat prea mult efort. Doar că la finanțarea cercetării și dezvoltării și cercetării, au fost anulate orice fonduri de salarii, atât bonus, cât și obișnuite. Iar scalele bonus, echipele temporare și punctele și-au pierdut imediat sensul. Și pentru întreprinderile de producție, reducerea costurilor a fost exclusă din indicatorii planificați și, în consecință, a dispărut posibilitatea de a crea un fond de bonus pentru îmbunătățirea tehnologiilor și nu a mai existat niciun stimulent pentru această îmbunătățire. Totodată, au fost introduse limite ale cuantumului remunerației pentru propunerile și invențiile de raționalizare.

  Главной особенностью МПЭ являлось то, что при его использовании не только повы­ша­лась творческая активность большого числа людей, и выявлялись таланты, но также из­ме­ня­лась психология всех членов коллектива, а также взаимоотношения в коллективе. Любой член коллектива осознавал свою значимость для общего процесса и с готовностью выполнял любую часть работы, даже в том случае, если эта работа не соответствовала его статусу. Взаимная доброжелательность, стремление оказать помощь друг другу были со­вер­шен­но типичными чертами. По сути, каждый член коллектива считал себя личностью, а не винтиком сложного механизма. Изменялись и взаимоотношения начальников с подчиненными. Вместо приказов и указаний начальник стремился разъяснить каждому подчиненному, какую роль в общем деле играет та работа, которая ему поручается. По мере становления коллективов и формирования новой психологии сами материальные стимулы отходили на задний план и уже не являлись главной движущей силой. Полагаю, что разработчики МПЭ рассчитывали именно на такой эффект.

  Хотя я пришел в ОКБ-590 в 1958 году через 3 года после отмены МПЭ, но моральный климат в коллективе сохранялся длительное время даже при отсутствии внешних стиму­лов. Характерной чертой лаборатории, где я работал, было полное отсутствие субор­ди­на­ции и дружеские отношения между всеми сотрудниками. Все друг к другу обращались по именам, в том числе и к начальнику лаборатории. Этому способствовала и небольшая разница в возрасте сотрудников лаборатории, самому старшему из которых было менее 35 лет. Люди работали с большим энтузиазмом просто потому, что работать было интересно. Рабочий день продолжался от 9 утра до 10-11 вечера, причем на чисто добро­воль­ной основе и без какой либо дополнительной оплаты. Зато никто не контролировал вре­мя прихода и ухода сотрудников. При легких заболеваниях не требовалось оформлять боль­ничный лист. Достаточно было позвонить начальнику лаборатории и сообщить о при­чинах неявки на работу.

  Творческая атмосфера характерная для всех подразделений нашей организации во мно­гом определялась личностью ее начальника В.И.Ланердина. ОКБ-590 было создано в 1945 году по личному распоряжению Сталина с целью разработки перспективных средств вы­чис­лительной техники для авиации. Начальником нового ОКБ Сталин назначил 35-лет­него беспартийного инженера Ланердина, который в это время работал в США, обеспечи­вая поставки авиационной техники в СССР по программе ленд-лиз. Ланердин свободно вла­дел английским и немецким языками и отлично разбирался в электронной технике, устанавливаемой на американские самолеты, включая самые последние разработки. Одним из первых подразделений ОКБ стало бюро технической информации со штатом переводчиков, которое выписывало все зарубежные журналы, имеющие хоть какое то отношение к авиации и электронике, а впоследствии к ракетной и вычислитель­ной тех­нике. Судя по всему, Ланердин ежедневно просматривал все новые поступления в БТИ, так как на столах у сотрудников, включая рядовых, часто появлялись его рекомендации о необходимости ознакомиться с конкретными публикациями. В первом отделе была большая секретная библиотека, где хранились документация и образцы новейших зару­беж­ных разработок, добытые нашей разведкой по прямым заказам ОКБ. Ланердин лично занимался подбором кадров для своей организации. В сентябре 1958 года на выходе из ауди­то­рии института, где проходила последняя в этот день лекция, ко мне, студенту 4 кур­са, подо­шел представительный мужчина и спросил, не уделю ли я немного времени для при­ват­ного разговора. Не задавая никаких вопросов, он предложил мне интересную работу по совместительству в оборонном предприятии при свободном режи­ме работы на полставки техника (350 рублей в месяц) и сказал, что гарантирует распре­деление на это предприятие после окончания института. И мельком добавил, что предпри­я­тие находится рядом с моим домом. Уже придя устраиваться на новую работу, я узнал, что этот предста­ви­тель­ный муж­чи­на, был начальником предприятия В.И.Ланердиным.

  В послесталинский период беспартийные руководители предприятий, тем более оборонных, стали нежелательными. В течение ряда лет министерство пыталось найти повод для снятия Ланердина с должности, но все задания, включая те, которые казались нереализуемыми, выполнялись даже досрочно, как это было во времена МПЭ. Поэтому в конце 1962 года ОКБ-590 было просто ликвидировано, а коллектив вместе с тематикой перевели в ОКБ-680, начальник которого был полной противоположностью Ланердину и даже на русском языке изъяснялся с трудом. В новой организации оказался жесткий ре­жим. За опоздание на 5 минут лишали квартальной премии. Для выхода за пределы орга­ни­зации в рабочее время требовалось разрешение зам. начальника по режиму. По окончании рабочего дня запрещалось оставаться в организации. Никого не интересовали ре­зуль­таты работы. И пребывание в партии становилось обязательным условием карьер­ного роста. А в ОКБ-590 я ни разу не слышал слово «партия», и даже помещения парткома в организации не было.

  Situația cu lichidarea întreprinderilor eficiente din industria de apărare în acești ani nu a fost neobișnuită. În toamna anului 1960, OKB-23 a unuia dintre cei mai importanți designeri de avioane sovietici V.M. Myasishchev, care, apropo, a dezvoltat cu succes un bombardier strategic cu un motor atomic, a fost lichidat. Myasishchev a fost numit șef al TsAGI, iar echipa OKB-23 a fost reatribuită lui V.N. Chalomeya, care a fost angajat în crearea tehnologiei rachetelor. Adjunctul lui Chalomey la acea vreme era Serghei Hrușciov, proaspăt absolvent al institutului.

  Ei spun că totul ingenios ar trebui să fie simplu. MPE a fost un prim exemplu de simplitate atât de ingenioasă. Echipe temporare, puncte care determină obiectiv participarea la muncă a fiecărui angajat la munca echipei și un fond de bonus relativ mic - asta este tot scopul MPE. Și care a fost efectul! Poate că principalul rezultat al MPE ar trebui considerat transformarea unui număr mare de oameni obișnuiți în indivizi creativi strălucitori, capabili să ia decizii independente. Datorită acestor oameni, țara a continuat să se dezvolte chiar și după desființarea MPE până la începutul anilor 60. Și apoi abilitățile lor s-au dovedit a fi nerevendicate în atmosfera sufocantă care se dezvoltase până atunci, al cărei motto principal era „ține capul în jos”.

  Înhamă un cal și o căprioară tremurândă într-o singură căruță

  Se crede că economiile planificate și cele de piață sunt incompatibile. Cu toate acestea, pe vremea lui Stalin au fost combinate mai mult decât cu succes. Voi cita doar un mic fragment din materialul interesant al lui A.K. Trubitsyn „Despre antreprenorii staliniști”, pe care l-am găsit pe internet.

  „Și ce fel de moștenire a lăsat țării tovarășul Stalin sub forma unui sector antreprenorial al economiei? Au fost 114000 (o sută paisprezece mii!) Ateliere și întreprinderi în diverse domenii – de la industria alimentară la prelucrarea metalelor și din bijuterii pentru industria chimică.Ei au angajat aproximativ două milioane de oameni, care produceau aproape 6% din producția industrială brută a URSS, iar artele și cooperarea industrială au produs 40% din mobilier, 70% din ustensile metalice, mai mult de o treime din total. tricotaje, aproape toate jucăriile pentru copii.În sectorul de afaceri, existau aproximativ o sută de birouri de proiectare, 22 de laboratoare experimentale și chiar două institute de cercetare științifică.De asemenea, în cadrul acestui sector funcționa un sistem de pensii propriu, nestatal. ! Ca să nu mai vorbim de faptul că artelele au oferit împrumuturi membrilor lor pentru achiziționarea de animale, unelte și echipamente, construcția de locuințe. Și artelele au produs nu numai cele mai simple, dar atât de necesare lucruri în viața de zi cu zi - în post În acești ani, în interiorul Rusiei, până la 40% din toate articolele din casă (vase, pantofi, mobilier etc.) au fost realizate de muncitori artel. Primele receptoare cu tub sovietice (1930), primele radiograme din URSS (1935), primele televizoare cu tub catodic (1939) au fost produse de Leningrad Artel Progress-Radio. Leningrad Artel „Joiner-Builder”, care a început în 1923 cu sănii, roți, cleme și sicrie, până în 1955 își schimbă numele în „Operator radio” - are deja o producție pe scară largă de mobilier și echipamente radio. Artela Yakut „Metallist”, creată în 1941, avea o bază puternică de producție în fabrică la mijlocul anilor 50. Artela Vologda „Partizan roșu”, care a început producția de rășină de gumă în 1934, a produs în același timp 1924 de tone din aceasta, devenind o producție pe scară largă. Artela Gatchina „Jupiter”, care producea fleacuri de mercerie din 1944, în 50, imediat după eliberarea Gatchinei, a făcut cuie, încuietori, felinare, lopeți, de care era nevoie urgent în orașul ruinat, până la începutul anilor 'XNUMX. producea ustensile din aluminiu, mașini de spălat, mașini de găurit și presă.”


  Прочитав этот материал, я вспомнил, что рядом с моим домом в самом центре Петро­град­ской стороны Ленинграда находился большой Дворец Культуры Промкооперации (впо­следствии ДК имени Ленсовета), построенный еще до войны. Там размещался большой кинозал, зал для концертных и театральных представлений, а также множество художественных студий и других помещений для разнообразных занятий в секциях и кружках. И еще я вспомнил, как в 1962 году во время пребывания на пляже в абхазском поселке Пицунда я был единственным и не очень внимательным слушателем монологов случайного знакомого, который более 10 лет проработал в системе промысловой коопе­рации, и после ликвидации этой системы ему хотелось высказаться о наболевшем. Тогда вопросы экономики меня не очень интересовали, и много лет я об этом не вспоминал. Но оказалось, что часть информации застряла у меня в памяти.

  Am menționat deja că în 1960 a început o criză alimentară în URSS, cauzată de factori pur subiectivi. Leningrad, Moscova, precum și capitalele republicilor Uniunii, au fost afectate de această criză într-o măsură mai mică decât restul orașelor țării. Cu toate acestea, pot enumera destul de multe alimente populare din familia mea care au dispărut în această perioadă. Pe lângă făină, hrișcă, mei și gris, vermicelli cu ou, chifle numite „challah” sub formă de împletituri, precum și chifle crocante „franceză”, Vologda și unt de ciocolată, lapte copt și cu ciocolată, toate tipurile de semifabricate produse din carne, carbonade și carne de porc fiartă, caras și crapi oglindă. De-a lungul timpului au reapărut la vânzare făina, cerealele, semifabricatele din carne. Și majoritatea produselor enumerate mai sus nu sunt disponibile în magazine în prezent din cauza pierderii rețetelor sau sunt produse produse complet diferite sub denumiri vechi (acest lucru se aplică aproape tuturor cârnaților moderni, inclusiv celebrului doctor). Așa a descris această criză cunoscutul scriitor pentru copii E. Nosov, autorul cărților despre Dunno.

  "În ciuda diagramelor de creștere optimiste ale producției de lapte și creșterea în greutate, care încă nu dispăruseră, nu se spălaseră de ploi, carnea și toată carnea au început să dispară de pe rafturile magazinelor. Apoi toate lactatele. În câteva zile, chiar și brânzeturile moale ofilite au fost zdrobit. s-a dovedit a fi de zeci de ani. A fost vorba de tăiței și paste "... În toamna anului 1963, brutăriile au oprit coacerea plănuită a pâinii și chiflelor, cofetăriile s-au închis. Pâinea albă a fost dată conform certificatelor certificate numai pentru unii bolnavi și preșcolari.Magazinele de pâine erau limitate la vânzarea pâinii într-o mână și vindeau doar pâini de pâine cenușie, care se prepara cu un amestec de mazăre.


  Cunoștința mea din stațiune a explicat foarte inteligibil motivele reducerii gamei de produse alimentare, precum și o creștere semnificativă a prețurilor la produsele produse din culturi de cereale, în timp ce, conform datelor oficiale, în țară erau mult mai multe cereale decât în la mijlocul anilor 50, iar pe langa o multime de cereale s-a cumparat din strainatate. Cert este că cea mai mare parte a industriei alimentare a URSS, inclusiv măcinarea făinii și coacerea pâinii, aparținea cooperativelor industriale. Brutăriile de stat erau doar în orașele mari și produceau o gamă foarte limitată de produse de pâine. Iar restul produselor de pâine erau produse de brutării private sub formă de artele, furnizând aceste produse magazinelor obișnuite de stat. O situație similară a fost și în cazul produselor din carne, lactate și pește. Apropo, extracția peștilor, a animalelor marine și a fructelor de mare a fost efectuată în principal de arteli. Cea mai mare parte a animalelor și a cărnii de pasăre, laptele, ouăle, precum și hrișca și meiul (mei) erau furnizate nu din fermele colective, ci din parcelele gospodărești ale fermierilor colectivi și au servit drept principală sursă de venit pentru populația rurală. O parte semnificativă a întreprinderilor de alimentație publică, în special în țările baltice, Asia Centrală și Caucaz, făcea parte din sistemul de cooperare comercială.

  În 1959, dimensiunea parcelelor personale a fost redusă drastic. Fermierii colectivi sunt nevoiți să-și vândă vitele la fermele colective, unde mor în masă din cauza lipsei atât a furajelor, cât și a personalului care să ofere îngrijire adecvată animalelor. Ca urmare, producția de carne și mai ales de lapte este în scădere. În 1960, a început naționalizarea în masă a întreprinderilor de cooperare industrială, inclusiv a celor din industria alimentară. Toate proprietățile artels, inclusiv spațiile, echipamentele, mărfurile și rezervele de numerar, sunt transferate statului în mod gratuit. Conducerea artelelor alese de colectivul muncitoresc este înlocuită de membri de partid. Venitul muncitorilor de acum, ca și în alte întreprinderi de stat, este determinat de salarii sau tarife și este completat cu sporuri trimestriale și anuale. În artele, pe lângă fondul de salarii obișnuit, exista și un fond de bonusuri, pentru formarea căruia erau alocați 20% din profit. Acest fond a fost repartizat între muncitorii artel, ca în cazul MPE, în conformitate cu punctele de participare la muncă. Valorile acestor puncte au fost stabilite la recomandarea președintelui artelului la adunările generale ale tuturor acționarilor. Venitul lunar al membrilor artelului, chiar și cu participarea minimă la muncă, de regulă, a fost de 1.5-2 ori mai mare decât salariul de bază. Dar, în același timp, toți muncitorii arteli, inclusiv șeful ales, care este și el implicat într-o anumită producție, au lucrat cu intensitate maximă și cu program de lucru neregulat. Venitul fiecărui muncitor artel depindea nu numai de cantitatea de produse produse, ci și de calitatea și varietatea sortimentului. Apropo, îmi amintesc că în Leningrad, unele brutării nu numai că și-au furnizat produsele brutăriilor de stat, ci au livrat și pâine caldă, diverse chifle și produse de patiserie direct în apartamentele locuitorilor orașului, cu o mică taxă suplimentară.

  После национализации продолжительность рабочего дня бывших артельщиков сокра­ти­лась до 8 часов в соответствии с трудовым законодательством. К тому же появились абсо­лютно бесполезные для производства люди с относительно большой зарплатой в лице вновь назначенных начальников. Исчезла материальная заинтересованность в качестве продукции, и сразу вырос процент брака. В результате резко сократился объем произво­димой продукции при том же числе предприятий и rколичестве работников. И мукомоль­ные предприятия уже не могли производить прежние объемы муки при достаточных запа­сах зерна. Единственным выходом из сложившейся ситуации было увеличение числен­ного состава работников на предприятиях пищевой промышленности. Необходи­мые для этого дополнительные финансовые средства были получены за счет повышения цен на продовольственные товары в среднем в 1.5 раза, что автоматически привело к снижению жизненного уровня населения. Цены на промышленные товары поднимались еще в большей степени, но без явных деклараций. Ну а доход бывших артельщиков упал более, чем в 2 раза. Ликвидация промкооперации неизбежно привела к сокращению ассортимента и снижению качества выпускаемой продукции в национализированных предприятиях. Намного проще выпускать один тип изделия вместо десяти, тем более, если в плановых показателях указываются абстрактные штуки или килограммы.

  Предприятия промкооперации работали в условиях намного более льготных, чем сов­ре­менные малые предприятия. Кредитование артелей осуществлялось не банками, а рай­он­ными, межрайонными или отраслевыми союзами промкооперации (СПК) из специаль­ных кредитных фондов с процентной ставкой не более 3% . В некоторых случаях кредит выда­вался под нулевой процент. Для получения кредита вновь образуемой артелью не требовалось ника­ко­го обеспечения – весь риск банкротства артели ложился на СПК. Обо­ру­до­вание и матери­а­лы, необходимые для производства, артели по­­лу­­чали от СПК по госу­дар­ст­венным ценам. Заявки от СПК поступали в Госплан СССР, ко­то­рый и выделял соот­вет­ствующие фонды, в том числе и на материалы, закупаемые за валюту.
  Vânzarea produselor fabricate de arteli s-a realizat și prin SEC. În același timp, prețul produselor întreprinderilor de cooperare industrială ar putea depăși prețurile de stat cu cel mult 10%. Pentru artele mici, SEC putea, contra unei taxe adecvate, să preia servicii de contabilitate, numerar și transport... Angajații de frunte ai SEC la orice nivel erau aleși, de regulă, dintre lucrătorii artel sau angajații SEC la nivel inferior. niveluri. Remunerația acestor angajați s-a efectuat în același mod ca și în artels. Alături de salariile obișnuite a existat și un fond de bonusuri, repartizat în funcție de punctele de participare la muncă. Cu cât profitul artelelor, din care o parte semnificativă a fost transferată la SEC, era mai mare, cu atât fondul de bonusuri pentru angajații SEC era mai mare. Acesta a fost un stimulent semnificativ pentru sprijinul global pentru activitățile artelelor și o creștere a numărului acestora.
  SPK a condus în mod activ construcția de locuințe. Muncitorii Artel au cumpărat case individuale gata făcute cu ajutorul unui împrumut pe 15 ani primit de la SEC la 3% pe an fără avans. Blocurile erau proprietatea SPK. Apartamentele din aceste case au fost răscumpărate de artele, la fel ca în cooperativele de locuințe obișnuite, dar fără avans.

  Cooperarea industrială avea propria rețea de sanatorie și case de odihnă cu bonuri gratuite pentru muncitorii arteli. Cooperarea industrială avea propriul sistem de pensii, care nu înlocuia, ci completa pensiile de stat. Desigur, în 50 de ani aș putea uita câteva detalii, iar prietenul meu ar putea înfrumuseța realitatea vorbind despre cooperativa industrială „pe care am pierdut-o”. Dar, în general, cred că imaginea prezentată nu este departe de adevăr.

  Și până la urmă voi spune

  Majoritatea covârșitoare a cetățenilor Rusiei moderne, de la liberali la comuniști, sunt convinși că populația URSS a trăit întotdeauna mult mai rău decât în ​​țările occidentale. Nimeni nu bănuiește că a fost sub Stalin și numai datorită lui Stalin că poporul sovietic de la mijlocul secolului trecut a trăit mult mai bine din punct de vedere material și moral decât în ​​orice altă țară din acea vreme și mai bine decât în ​​Statele Unite moderne, ca să nu mai vorbim. Rusia modernă. Și atunci a venit răul Hrușciov și a stricat totul. Și după 1960, locuitorii URSS s-au trezit imperceptibil într-o țară complet diferită și după un timp au uitat cum trăiau înainte. În această nouă țară au apărut toate acele trăsături negative care sunt considerate organic inerente sistemului socialist. Această țară pseudo-socialistă, complet spre deosebire de fosta Uniune Sovietică, s-a prăbușit sub greutatea problemelor acumulate în 1991, iar Gorbaciov nu a făcut decât să accelereze acest proces, acționând în stilul lui Hrușciov.

  Și m-am hotărât să vorbesc despre ce țară minunată a fost Uniunea Sovietică Stalinistă de după război, de care îmi amintesc.
 • Autor:
  Sursa originala:
  http://nstarikov.ru
  80 comentarii
  Anunț

  Abonează-te la canalul nostru Telegram, în mod regulat informații suplimentare despre operațiunea specială din Ucraina, o cantitate mare de informații, videoclipuri, ceva ce nu intră pe site: https://t.me/topwar_official

  informații
  Dragă cititor, pentru a lăsa comentarii la o publicație, trebuie login.
  1. nchyornyj
   nchyornyj 8 februarie 2013 15:26
   -46
   Georgy Andreevsky „Viața de zi cu zi a Moscovei în epoca lui Stalin”. Ai citit, și pielea de găină pe spate... Bine că nu ai avut norocul să trăiești pe vremea aceea.
   1. alkach555
    alkach555 8 februarie 2013 15:48
    +31
    Și am trăit și nu regret. Ei nu trăiau bogat, ci fericiți. Nu m-am gândit la ziua de mâine. Planurile au fost construite de zeci de ani.
    1. nchyornyj
     nchyornyj 8 februarie 2013 16:04
     -16
     Desigur, toate planurile sunt îndeplinite... Și fericirea... Acesta este un concept subiectiv.
     1. Cetățean
      Cetățean 8 februarie 2013 16:40
      +23
      Ei bine, da, pentru cineva fericirea este o familie, copii sănătoși și deștepți, pentru cineva e fericire să mergi cu sania cu copii de pe un deal și să sculptezi un om de zăpadă, pentru cineva e fericire să muncești din greu, să studiezi și să obții un doctorat, dar pentru oameni ca tine fericirea cumpără un iPhone pentru tine, înșela pe cineva și obține bani pentru el pentru același iPhone sau lucruri de marcă, cum ar fi tine și a distrus o țară grozavă și l-ai ucis pe Stalin, datorită oamenilor ca tine, acum nu trăim cu toții , dar supraviețuiește și oamenii sunt judecați în țară nu după familia lui și munca grea, ci după prezența gunoiului de marcă și capacitatea de a înșela pe cineva și de a câștiga bani în același timp. Deci, desigur, viața a fost proastă sub Stalin, era invidios pe ei că colegii harnici primesc de 5 ori mai mult decât ei și nu dau bani proști, dar vicleni și leneși degeaba. Acum ești pe cal, fără îndoială, acum este momentul tău, dar într-o zi vei vorbi cu picioarele pe un țăruș și vor veni oameni harnici la tine, pentru care familia și auto-îmbunătățirea vor fi o prioritate, și nu cumpărăturile. gunoi la modă, pe care apoi alergi să te lăudești și să te lauzi, ca acești reprezentanți degenerați ai comunității tale. Fotografia se numește „Sunt cel mai tare, uite, am un ratat de iPhone” Și faptul că 90% dintre astfel de oameni sunt proști , nu contează hi
      1. Tătarul
       Tătarul 8 februarie 2013 18:11
       +7
       Da .. Fața ei nu este deloc desfigurată de intelect.
      2. cosmos84
       cosmos84 8 februarie 2013 20:43
       +1
       nu a sucat, dar a dat
       1. Cetățean
        Cetățean 8 februarie 2013 21:42
        +3
        Ahaha, da, intri in motorul de cautare, „mi-am facut o poza pe un iPhone”, vei fi surprins cati astfel de degenerati hi Sunt mii de fotografii, trebuie să te lauzi, fiecare ar trebui să invidieze în opinia lui râs
      3. nick
       nick 8 februarie 2013 22:03
       +3
       Citat din Joker
       „Sunt cel mai tare, uite, am un ratat de iPhone” Și faptul că 90% dintre acești oameni sunt proști, nu contează

       Dacă sunt doar proști, dragă Joker, nu e chiar așa de rău, este înfricoșător că ei, cel puțin în cea mai mare parte, sunt și agresivi în prostia lor. într-un cuvânt, îmi pare rău, ar-dlo
    2. starshina78
     starshina78 8 februarie 2013 20:44
     +5
     Pot adăuga la comentariul tău că cei care nu au trăit niciodată în URSS încearcă acum să calomnieze. Istorici emergenti, sociologi etc. Ei scriu disertații, scriu eseuri și alte gunoaie, fără să știe cu adevărat problema. Cel mai interesant lucru este că toate aceste lucrări sunt construite pe negativ și numesc tot ceea ce era bun în URSS „propaganda sovietică” și nu este adevărat. La ei li se adaugă cei jigniţi din „Memorial”, „Yabloko” şi aşa mai departe. Doar că n-o să-și ia drumul. Nu vor reuși să calomnieze Uniunea Sovietică. Am trăit în Uniune și știm cum a fost. Noi, și acesta este probabil cel mai important lucru, ne-am putea planifica viața, am putea face planuri pentru viitor, am putea obține un apartament gratuit și multe alte beneficii care acum sunt indisponibile sau incredibil de scumpe. Așa că taci din gură, domnilor de rahat.
     1. hommer
      hommer 8 februarie 2013 22:28
      +2
      Citat din starshina78
      . Noi, și acesta este probabil cel mai important lucru, ne-am putea planifica viața, am putea face planuri pentru viitor, am putea obține un apartament gratuit și multe alte beneficii care acum sunt indisponibile sau incredibil de scumpe. Așa că taci din gură, domnilor de rahat.


      Dragă sergent, ai perfectă dreptate! băuturi
      Aș dori să adaug că noi toți, în afară de aspectul material (Omul nu trăiește numai cu pâine!) - хотя это тоже важно, испытывали чувство сопричастности к великим свершениям великого народа!
      Чувство душевного комфорта, культ знаний и образования, чувство защищенности и , если ты что-то из себя значишь в профессиональном плане - un sentiment de cerere pentru creierul tău, mâinile tale, cunoștințele tale!
      Și în societate - au respectat calitățile umane, și nu pentru viclenie ... awn și un portofel gras!

      Спасибо автору, мощная работа, поздравляю с дебютом!Доказательная, без лозунгов - только факты! Тыщу плюсов ему и огромное спасибо за труд! Ждем еще Ваши публикации!
      Un alt articol din biblioteca mea - băga-ți fața în cifrele liberalilor-prostie!
      1. hommer
       hommer 8 februarie 2013 22:48
       +4
       Îmi pare rău că nu am putut adăuga! Ei bine, după toate acestea, cum să nu devii stalinist?
   2. Tătarul
    Tătarul 8 februarie 2013 18:10
    -1
    Ești un nenorocit rău, totuși. Bucură-te că nu știm unde locuiești. Numai ignoranța noastră îți continuă decăderea. Iartă-ne pentru asta. VOM DREPTĂ.
    1. criminal
     criminal 9 februarie 2013 01:16
     +2
     по сути без разницы СССР года до 85 было,пионерские лагеря бесплатны,щас ребенка в лагерь отправить круглая сумма. Зарплата стабильна,на 100% знал что тебя завтра не сократят и мог строить планы на 5 лет вперед. Кажждый год в отпуск,крым сочи по путевки от завода для не ленящегося трудового народа. Щас же не знаешь,что будет завтра. Дебелизм государства меня наколил уже до крайности. отучился у меня знакомый парнишка на инженера металлурга,6 лет учился,на бюджете. Затраты на его обучение государство коллосальное выплатило с учетом обучения и стипендии,и после учебы он оказываеться не нужен на предприятиях как специалист,как рабочий закончивший училище пожалуйста,а как специалист не надо,на предприятии специалистам еще с 90х бранировать места начали родственичкам. И вот щас смотрю как государство к кадрам которых обучило относиться и понимаю,у этой страны нет в принцыпе будущего...
  2. militar
   militar 8 februarie 2013 15:27
   +24
   „Și după 1960, locuitorii URSS, pe nesimțite, s-au trezit într-o țară complet diferită și după un timp au uitat cum trăiau înainte”.

   iar astăzi se fac eforturi titanice pentru ca nu-și mai amintesc niciodată acest... articol +
   1. străin595
    străin595 8 februarie 2013 15:44
    +5
    Majoritatea covârșitoare a cetățenilor Rusiei moderne, de la liberali la comuniști, sunt convinși că populația URSS a trăit întotdeauna mult mai rău decât în ​​țările occidentale. Nimeni nu bănuiește că a fost sub Stalin și numai datorită lui Stalin că poporul sovietic de la mijlocul secolului trecut a trăit mult mai bine din punct de vedere material și moral decât în ​​orice altă țară din acea vreme și mai bine decât în ​​Statele Unite moderne, ca să nu mai vorbim. Rusia modernă. Și atunci a venit răul Hrușciov și a stricat totul. ..............finalul controversat al unei lungi povești care era fericit pe vremea aceea, tinerețea, prima dragoste etc., pe vremea aceea pictată în culorile curcubeului, dar au fost și alții care au gustat o paletă de culori diferită și trăit la acea vreme fiind matur și evaluând sobru mediul oamenilor
    1. alkach555
     alkach555 8 februarie 2013 20:48
     +6
     Снимочек с женщиной у станка прокомментирую: за 10 лет работы на заводе давали квартиру бесплатно
     1. atalef
      atalef 8 februarie 2013 20:50
      +7
      Citat din: alkach555
      Voi comenta poza cu femeia de la mașina unealtă: pentru 10 ani de muncă la fabrică, au dat un apartament gratuit

      Și în URSS, toate apartamentele au fost date gratuit bine
      Cooperativele de construcții nu sunt luate în considerare.
      1. alkach555
       alkach555 8 februarie 2013 21:19
       +2
       Era fier și nu era nicio îndoială că vei locui la gară. A funcționat - ia-l!
    2. nick
     nick 8 februarie 2013 22:25
     +1
     Citat din: strannik595
     care erau fericiți la acea vreme, tinerețea, prima dragoste etc., pentru vremea aceea este pictată în culorile curcubeului, dar au fost și alții care au gustat o paletă de culori diferită

     Și fotografia din postarea ta, judecând după strunguri, nu este de la Stalin, ci de pe vremea lui Hrușciov sau chiar a lui Brejnev, poate...


     Citat din: strannik595
     Și atunci a venit răul Hrușciov și a stricat totul

     Nu-i așa? M-am născut abia în 61, dar părinții mei au povestit despre același lucru ca și autorul articolului.
     Apropo, Hrușciov a încercat nu numai să-l discrediteze pe Stalin. El este și moștenirea lui V.I. Lenin a auditat în liniște. Dacă sunteți familiarizați cu lucrările lui Lenin, atunci ar trebui să știți că Lenin a reprezentat socialismul ca un sistem de cooperatori civilizați, iar Hrușci a trântit întreaga cooperativă, a citit socialistă, economie și a creat capitalismul de monopol de stat, în care toată puterea, inclusiv politică și economică, aparţinea nomenclaturii de partid-economic.
   2. Nechai
    Nechai 8 februarie 2013 16:08
    +15
    Citat: militar
    iar astăzi se fac eforturi titanice pentru ca ei să nu-și amintească niciodată acest lucru.

    NU în sprânceană, ci în ochi! Tuturor acestor paceri, curve din media și alte mâncărimi nu le pasă profund de J.V. Stalin și de tine și mine, de adevăr și dreptate! Principalul lucru este să te îndepărtezi de dorința și dorința de a reînvia ACEA societate, ACEA mod de dezvoltare! „Cine nu muncește nu mănâncă!” - și atunci cum prosperă PARAZIȚII?! Se vor stinge, însă... De la naștere, nu datorează nimănui nimic și nu sunt obligați să facă nimic. Dar orice altceva le byblo întotdeauna și totul este obligat de la naștere. Iată un astfel de nazism inerent îmbrăcat într-un înveliș de „libertate și democrație”!
    1. militar
     militar 8 februarie 2013 16:28
     +4
     Citat din Nechai
     Iată un astfel de nazism inerent îmbrăcat într-un înveliș de „libertate și democrație”!

     bine nu passaran! băuturi
     1. dmitreach
      dmitreach 8 februarie 2013 19:22
      +1
      Cer senin peste Spania! Kamrad. băuturi
      Sobre toda España el cielo este despejado
      1. militar
       militar 8 februarie 2013 22:45
       +1
       Citat din dmitreach
       Cer senin peste Spania! Kamrad.

       Partia o muerte! băuturi
    2. Heccrbq
     Heccrbq 8 februarie 2013 21:27
     +3
     În 1943, Stalin spunea: „Știu că după moartea mea vor pune mult gunoi pe mormântul meu, dar vântul istoriei îl va risipi fără milă!” Și acest vânt începe să sufle din ce în ce mai puternic, sper.
  3. FATEMOGAN
   FATEMOGAN 8 februarie 2013 15:29
   +14
   Stalin a plecat și doar „mama lui Kuzkin” a venit cu porumb.
   1. djon3volta
    djon3volta 8 februarie 2013 16:06
    -4
    Citat din FATEMOGAN
    Stalin a plecat și doar „mama lui Kuzkin” a venit cu porumb.

    Interesant! Și cum vei trăi singur în pădure, înconjurat de lupi? Vei sta liniștit așa, vei mânca zmeură și cocoși de alun sau vei construi o închisoare sau un alt lucru mic pentru a te proteja de fiară. Și de cât efort și bani vei avea nevoie pentru ca sute de animale să nu te muște. Cred că toate instinctele de supraviețuire vor ieși imediat din tine și nu vei avea timp de miere dulce, ci doar gânduri despre cum să ieși din colibă ​​ca să nu fii mușcat.
    1. FATEMOGAN
     FATEMOGAN 8 februarie 2013 16:39
     0
     nu a înțeles fluxul tău de conștiință solicita
    2. FATEMOGAN
     FATEMOGAN 8 februarie 2013 16:41
     +2
     Citat din djon3volta
     Citat: FATEMOGANStalin a plecat, si doar "mama lui Kuzkin" a venit cu porumb.Interesant! Și cum vei trăi singur în pădure, înconjurat de lupi?

     nu a înțeles fluxul tău de conștiință solicita
    3. Tătarul
     Tătarul 8 februarie 2013 18:15
     -1
     Ceva ce nu am înțeles. Justifica.
    4. atalef
     atalef 8 februarie 2013 20:56
     +1
     Citat din djon3volta
     Interesant! Și cum vei trăi singur în pădure, înconjurat de lupi? Vei sta liniștit așa, vei mânca zmeură și cocoș de alun

     cocoșii de alun nu cresc pe copaci, este mai greu să-l prinzi cu mâinile goale decât să prinzi un lup râs

     Citat din djon3volta
     Și de cât efort și bani vei avea nevoie pentru ca sute de animale să nu te muște

     Dacă sunt sute, nu vor fi suficienți efort sau bani plâns

     Citat din djon3volta
     Cred că vei scăpa imediat de toate instinctele de supraviețuire,


     nu la inceput va iesi..., mai exact, nu va fi o golire arbitrara a intestinelor si vezicii urinare, probabil la fel asigurare
     Citat din djon3volta
     nu vei avea timp de miere dulce, ci doar gânduri despre cum să ieși din colibă ​​ca să nu fii mușcat.

     Какой нахрен , мёд и их шалаша не выйду и *ДВЕРЬ * не открою. У кого код от домофона есть . пусть тот и входит., а волчарам нахрен с пляжа soldat
   2. MG42
    MG42 8 februarie 2013 16:51
    +14
    Citat din FATEMOGAN
    Stalin a plecat și doar „mama lui Kuzkin” a venit cu porumb.

    Și voi compara din alt punct de vedere = toată lumea știe ce este acasă "Stalin" și au „Hruşciov” astfel de porecle le-au fost date de oameni =>>>
    не уходя в технические детали глубоко, скажу что срок службы сталиннских домов в неск. раз больше чем хрущёвок. Сталинские дома отличает высокие потолки 3 ===3,4 м, в то время как у хрущоб 2,5 м, просторные кухни от 8 кв.м, у хрущоб 5 кв.м? больше c/у и комнаты просторней и т.д. Больше объём = свободней дышится.
    Сталинские дома переживут хрущёвки =>> символично Вы не находите?
    1. FATEMOGAN
     FATEMOGAN 8 februarie 2013 17:09
     +6
     Citat: MG42
     А я сравню с другой точки зрения = все знают что есть дома "сталинки" и есть "хрущёвки" такие прозвища дал им народ=>>>не уходя в технические детали глубоко, скажу что срок службы сталиннских домов в неск. раз больше чем хрущёвок. Сталинские дома отличает высокие потолки 3 ===3,4 м, в то время как у хрущоб 2,5 м, просторные кухни от 8 кв.м, у хрущоб 5 кв.м? больше c/у и комнаты просторней и т.д. Больше объём = свободней дышится.Сталинские дома переживут хрущёвки =>> символично Вы не находите?

     полностью согласен, "сталинские дома " теплей и просто визуально со стороны красивей выглядят .
     1. MG42
      MG42 8 februarie 2013 17:23
      +1
      ДА băuturi Eu însumi trăiesc în epoca stalinistă, dar obișnuiam să locuiesc în Hrușciov, există ceva cu care să se compare. Adevărat, și aici este mai multă reparație, în dreptate, voi spune că scara este diferită.
      1. FATEMOGAN
       FATEMOGAN 8 februarie 2013 17:48
       0
       băuturi я правда в " сталинском " доме недолго жил, но что теплый, сразу чувствуется, шутка ли, стены толстющие не чета хрущевкам, или нынешним новостроям.
    2. ceară
     ceară 8 februarie 2013 18:52
     +1
     Și metroul va supraviețui (nu vorbesc despre frumusețe).
     Totul pentru oameni, pentru muncitorul cinstit. Totul pentru statul sovietic. Iar Stalin ar fi stors dolarul ca monedă mondială cu aur. Stalin a lăsat aproape două mii și jumătate de tone de aur în vistierie, roiind că la înmormântare s-a dovedit că nici măcar nu avea pantofi noi, i-au pus într-un sicriu în cei reparați.
    3. Polesye_Wolf
     Polesye_Wolf 10 februarie 2013 19:09
     +1
     Confirm.

     El însuși a trăit aproape 20 de ani în „Stalin”.

     Bun apartament cu trei camere. O zonă vastă, tavane înalte, ferestre mari luminoase, un balcon larg...

     Grosimea peretilor - mama nu-ti face griji!

     Mi-a plăcut foarte mult, pentru că familia noastră s-a mutat acolo de la „Hruşciov”.

     Încă mai am vise despre ea, calde în suflet cumva...
   3. Tătarul
    Tătarul 8 februarie 2013 18:14
    0
    Un idiot fără studii superioare, care a spart linia partidului.
    El este chel, iar penisul lui este chel. Un membru poate aduce o nouă viață, dar acest GANDOLIER nu a adus viață.
    1. AlNikolaich
     AlNikolaich 8 februarie 2013 21:28
     0
     Vorbești despre „Hrușcio”? Este cu adevărat posibil... A fost primul care a dezmințit cultul personalității, a făcut un „dezgheț”, toate forțele democratice își amintesc de el cu un sentiment de simpatie... Să așteptăm, amerii îi vor ridica un monument, ca fondatorul prăbușirii URSS ... El este o figură de cult, la egalitate cu Gorbach și EBNuty, pentru ca ei să nu înghețe în iad ...
  4. artist-mameluc
   artist-mameluc 8 februarie 2013 15:31
   +21
   - Eh, Stalin nu este pe tine, așa a spus bunicul meu. Acum am 4 ani și pot spune - o, Stalin nu este pe noi. Iată cum să conduci o astfel de țară și să-l faci să râdă cu o telenovele despre miracolul Iude Serdyukov. mi-e rușine, mi-e rușine de noi toți.
  5. străin595
   străin595 8 februarie 2013 15:34
   0
   Majoritatea covârșitoare a cetățenilor Rusiei moderne, de la liberali la comuniști, sunt convinși că populația URSS a trăit întotdeauna mult mai rău decât în ​​țările occidentale. Nimeni nu bănuiește că a fost sub Stalin și numai datorită lui Stalin că poporul sovietic de la mijlocul secolului trecut a trăit mult mai bine din punct de vedere material și moral decât în ​​orice altă țară din acea vreme și mai bine decât în ​​Statele Unite moderne, ca să nu mai vorbim. Rusia modernă. Și atunci a venit răul Hrușciov și a stricat totul. ..............finalul controversat al unei lungi povești care era fericit pe vremea aceea, tinerețea, prima dragoste etc., pe vremea aceea pictată în culorile curcubeului, dar au fost și alții care au gustat o paletă de culori diferită și trăit la acea vreme fiind matur și evaluând sobru mediul oamenilor
   1. Tersky
    Tersky 8 februarie 2013 15:53
    +17
    Majoritatea covârșitoare a cetățenilor Rusiei moderne, de la liberali la comuniști, sunt convinși că populația URSS a trăit întotdeauna mult mai rău decât în ​​țările occidentale.
  6. Cetățean
   Cetățean 8 februarie 2013 15:36
   +10
   Oamenii de știință din URSS din acea vreme aveau și venituri suplimentare, uneori de câteva ori mai mari decât salariul lor. Prin urmare, ei erau cea mai bogată și, în același timp, cea mai respectată parte a societății sovietice.

   Nu este rușinos să le numim inteligență, pentru că cei mai deștepți oameni erau bogați și nu, așa cum îi numesc acum pe cei mai proști, dar vicleni și bogați, inteligență. După părerea mea, nu ar fi rușinos dacă un profesor care ară ca un cal și inventează ceva pentru binele țării conduce o mașină scumpă, un stimulent în plus pentru a studia mai bine, și nu ca acum, copiii se uită la ce îi conduce pe Maybach și Porsche și gândește-te, cum să te inventezi și să nu faci nimic, de asemenea, să călătorești în același mod. Atunci copiii au avut în fața ochilor un exemplu că o persoană care a studiat bine, care se străduiește să dobândească cunoștințe câștigă bine, atunci toată lumea a studiat în consecință. Amintiți-vă că filmul Ivan Vasilievich își schimbă profesia, doctorul Shpak a fost acolo, și-a tratat dinții și, astfel, persoana a studiat bine și câștigă bine, ceea ce se arată în film. Și acum, ceea ce arată ei, sensul în toate filmele nu este nai... nu vei trăi, trebuie să înveți pentru ce, ai nevoie, așa cum e la modă să spui acum, să te învârți.
  7. prădător.3
   prădător.3 8 februarie 2013 15:39
   +1
   http://warfiles.ru/show-23661-medvedeva-obvinili-v-predatelstve.html
   „Medvedev a fost acuzat de trădare”
   Мужики загляните по этому адресу, "верхи" что-то затевают, не зря это выложили в сеть.
   1. Igarr
    Igarr 8 februarie 2013 15:46
    +3
    Mă îndoiesc.
    "Retragerea antenei la popa .."
    Sub numele de marcă...se începe ceva.... vor fi tentați, își vor pierde aburul.
    Și prize în tavan.
    Și noi, ca și până acum, vom saliva... și atât.
  8. Igarr
   Igarr 8 februarie 2013 15:41
   +4
   Nu este nimic de adăugat aici.
   Acest insectă chel de porumb....
   Numai în proverb - Dumnezeu nu dă coarne unei vaci viguroase.
   Și în viață - dimpotrivă.
   Era o țară care sfâșiea.
   Da, nu a avut noroc cu „piloții”.
  9. zamba
   zamba 8 februarie 2013 15:41
   +19
   Tot ce este scris în articol este cel mai pur adevăr. Eu însumi sunt unul dintre ultimii - născuți și trăiți - în URSS, dar bunicii au vorbit mult despre perioada postbelică și, în special, că numai sub Stalin prețurile la mărfuri au scăzut cu adevărat și, ulterior, au crescut. După ce ai trăit cei 14 ani în URSS și în anii 90, după ce ai simțit toate „farmecele” shitocrației în propria ta piele, începi să realizezi că dușmanii interni și externi i-au distrus pe cei mai mari și, nu mă tem să spun, cea mai fericită țară din lume - Uniunea Sovietică!
   1. Igarr
    Igarr 8 februarie 2013 17:55
    +3
    Cui, desigur.
    Sunt 1959. Dar impresii distincte, pe bucăți, au rămas de la vârsta de 3 ani. Am verificat cu părinții mei de mai multe ori, s-a potrivit. Acesta este 1961.
    Îmi aduc aminte de vitrinele magazinelor, astea din sticlă, în semicerc. Erau o mulțime de lucruri acolo. Ce - nu voi spune, nu m-a interesat copilăria. Dar îmi amintesc cum vânzătoarele au rostogolit pungile pentru fratele meu și pentru mine și au pus dulciuri acolo, puțin... și atunci părinții noștri ne-au făcut de rușine, ne-au numit cerșetori. Și toată lumea - ZâMITE.
    Îmi amintesc de munți - Lapte condensat, albastru.
    Îmi amintesc de piețe. Două. Aici, după cum se spune, oriental. Cu toate acestea, a fost în Uzbekistan. Cei estici sunt.
    Erau „puncte” ciudate în bazarurile astea... îngrozitoare... se numeau uneori cooperative, apoi comercianți privați, apoi de stânga... dar totul era mereu acolo.
    ..
    Și apoi - cât de tăiat.
    Ferestrele sunt plate. Gol.
    iar caşul a dispărut. În tabăra de pionieri, prietenilor li s-a permis de asemenea să suge câteva înghițituri dintr-un borcan lovit pe ambele părți.
    Iar conservele... nu sunt suficiente. Una sau două .. pe sezon.
    ..
    Minuni.
    1. Răzbunătorul711
     Răzbunătorul711 8 februarie 2013 19:41
     +1
     Laptele condensat, un vis de copilărie... Întotdeauna a lipsit (am 83 de ani) sau mai bine zis nu a fost.
   2. Tătarul
    Tătarul 8 februarie 2013 18:18
    0
    Și din ce an de naștere calculezi ultimul? al meu 1980
    1. Igarr
     Igarr 8 februarie 2013 18:22
     0
     Hehe...e amuzant...
     Fiică născută în 1990 - Ce zici de asta? O altă Uniune... sau deja - Euro...
  10. Bufniță de vultur
   Bufniță de vultur 8 februarie 2013 15:43
   +11
   Pentru a reveni în prezent (chiar dacă nu imediat, treptat, ca în anii postbelici) unor indicatori precum: creșterea bunăstării Poporului (nu individual „reprezentanții săi”), soluția de problema locuințelor pentru populația țării, restabilirea asistenței medicale la prețuri accesibile și de înaltă calitate, restabilirea învățământului secundar, superior și profesional de înaltă calitate la prețuri accesibile, întărirea capacității de apărare a statului și renașterea științei ruse , este necesar ca fiecare cetățean al Țării să studieze cinstit, să lucreze cinstit în specialitatea aleasă, să nu fure, să aleagă doar oameni demni și cinstiți la alegerile prezidențiale și parlamentare, să nu mai cadă în genunchi ingratios în fața realizărilor „marilor”. democrație” (SUA și Europa) și încearcă să-și implanteze forțat valorile culturale și ideologice (deci vom ajunge, ca și ei, la legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex). De îndată ce MUNCĂM CINEST și nu urmăm exemplul TRADĂTORILOR, atunci renașterea Rusiei și renașterea Poporului Rus este posibilă.
  11. militar
   militar 8 februarie 2013 15:45
   +9
   15:36 Kvachkov - 13 ani de regim strict.
   http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20130208/266334539.html
   Iată, „stabilitate”... recurs
   15:08 Judecătorul a remarcat atitudinea sa critică față de multe argumente ale apărării, adăugând că nu are îndoieli cu privire la poziția politică a lui Kvachkov, a avut încredere în dovezile care confirmă vinovăția lui și nu are încredere în martorii care au afirmat că Kvachkov nu a vorbit despre vreo rebeliune cu ei.
   și aceasta este justiție „nelimitată”...
   1. botur
    botur 8 februarie 2013 15:59
    +2
    Acum, dacă Serdyukov este cea mai înaltă măsură, aceasta ar fi stabilitatea.
    1. militar
     militar 8 februarie 2013 16:05
     +4
     Citat din Botur
     Acum, dacă Serdyukov este cea mai înaltă măsură, aceasta ar fi stabilitatea.

     встанет вот такой Мелехин в судейской мантии и заявит: "...изучив материалы уголовного дела... суд не верит в объективность представленных доказательств виновности экс-министра Сердюкова!"
     si amin... solicita
   2. FATEMOGAN
    FATEMOGAN 8 februarie 2013 16:07
    -2
    Nu înțeleg, vrei să spui că sub Stalin nu ar fi fost luate măsuri pentru recunoaștere în pregătirea și pregătirea oamenilor în acțiuni partizane?
    1. militar
     militar 8 februarie 2013 16:50
     +1
     Citat din FATEMOGAN
     Nu inteleg, vrei sa spui...

     ... Themisul rus devine un instrument contondent de represiune care a pierdut legătura cu justiția...
     în plus, nu există Stalin în țară, dar există un instrument de represiune a oamenilor care pledează pentru apariția lui...
     Nu știu despre tine... dar această aliniere nu mă mulțumește...
     1. Igarr
      Igarr 8 februarie 2013 17:41
      +2
      Și ce este de mulțumit, prietene militar?
      Represaliile în țară au început încă de la 18 ani... când conducerea Flotei Baltice a fost distrusă. Nu au vrut să... expună marinarii la foc. Păi.. și-au înrămat gâtul.
      Institutul pentru ostatici. Revolta Tambov cu arme chimice.
      Stalin este la cârmă din 1927.... dar el este de vină pentru toate... printre oamenii de rând.
      Ei bine .... din moment ce susținem „măsuri dure” - vă place sau nu, dar va trebui cumva să supraviețuiți 9 ani.
      Și în general - vrem să trăim pentru totdeauna?
    2. Tătarul
     Tătarul 8 februarie 2013 18:20
     -1
     Aud vălul morții. Creatură lașă
     1. FATEMOGAN
      FATEMOGAN 8 februarie 2013 19:30
      0
      De ce ești nepoliticos Ta-tashka? cultura de pe buze nu s-a uscat încă, dar deja te încordezi...
    3. Polesye_Wolf
     Polesye_Wolf 10 februarie 2013 19:23
     0
     Poate că ar urma o acțiune. Și chiar foarte probabil.

     Dar...

     DE CE în perioada postbelică stalinistă un ofițer sănătos „pregătește și educă oamenii în acțiuni partizane” ??? Ei bine, doar că inamicul fie a luat-o razna.

     În situația actuală, Kvachkov și alții ca el au făcut ceea ce au făcut, pe baza situației actuale din țară.

     Deci comparația este oarecum incorectă.
  12. Egoza
   Egoza 8 februarie 2013 15:53
   +11
   Îmi amintesc că am fost la piață cu bunica și mi-a plăcut foarte mult conservele (din cauza autocolantului strălucitor) - Ficat de Cod. Am rugat-o pe bunica mea să-l cumpere, iar ea mi-a spus: "Despre ce vorbești! Doar studenții săraci cumpără și mănâncă cu cartofi" așa că îmi amintesc toată viața. Și acum cumpărăm ficat de cod doar de sărbători, iar studenții, vai, mănâncă cartofi fără el.
   1. atalef
    atalef 9 februarie 2013 07:39
    0
    Citat: Egoza
    Cumpărăm ficat de cod doar de sărbători, iar studenții, vai, mănâncă cartofi fără el.

    Știi, așa că la subiect, la începutul secolului XX homarii erau hrană pentru săraci (în SUA).De la infa, nimic mai mult.
    Spun din nou că este imposibil să compari epocile după episoade individuale și elemente de cost scoase din context. Speranța medie de viață atunci era de aproximativ 55 de ani.Ce spune asta? Doar despre nivelul de trai. Acum este complet diferit și elementele de cheltuieli Au câștigat ceva, au pierdut ceva.
    Poți doar să compari sentimentele oamenilor, iar abordarea lor din punct de vedere financiar este pur și simplu stupid și nu este corect. nicio legătură doar cu marea.
  13. lup1945
   lup1945 8 februarie 2013 15:56
   +4
   Da, tovarășul Stalin nu ajunge atât pentru cetățeni, cât și pentru țară! soldat
  14. MG42
   MG42 8 februarie 2013 16:02
   +11
   Epoca lui Stalin într-un scurt videoclip
   1. Tătarul
    Tătarul 8 februarie 2013 18:24
    +2
    Mulțumesc, dragă omuleț, pentru amintirea unei țări grozave...
  15. lelyk72
   lelyk72 8 februarie 2013 16:24
   +2
   Ma intreb ce vor raspunde antistalinistii, tot felul de Yabloko si Udaltsov la acest articol ..... Ale, raspunde !!!!!!!
   1. Igarr
    Igarr 8 februarie 2013 18:19
    0
    Vor răspunde...
    появится... 8-я рота.... сразу ответит.
    ..
    Mi-au tras in toti pumnii.....
    ..
    un fel de...
    .pai cel putin asta nu se bate .. niciodata.
   2. yak69
    yak69 8 februarie 2013 20:27
    -1
    Ei răspund în fiecare zi - trebuie doar să te arunci în gunoiul televizorului nostru. Iată un film despre Chapaev --- o altă cadă de slop turnată asupra eroilor valului civil! Si noi ce suntem?!
    Și noi tăcem și scriem doar ceva aici pe site.
    Revoltat până la limită de toată această indignare mediatică! O să scriu o scrisoare trădătoarei Medvedev și „marele conducător” al Rusiei, Putin.
    Tăcere, adevărul este insuportabil.
    1. Igarr
     Igarr 9 februarie 2013 12:23
     0
     Mai departe al cincilea secretar .. al patrulea asistent .. asistent pentru afaceri .. apeluri ale cetățenilor ... pentru probleme culturale ..
     nimic nu se va mișca...
     Dar dacă... să spun... că în al cincilea rând de bănci de odihnă ale lui Domodedov... există un rucsac neidentificat...
     atunci da.
     A zbura.
  16. cerere73
   cerere73 8 februarie 2013 17:06
   0
   Eu nu trăiam pe vremea aceea, dar bunicul meu nu s-a plâns de acele vremuri
  17. begemot
   begemot 8 februarie 2013 17:10
   +1
   Не все так радужно было, я хоть и не застал этого времени, но хрущевские времена помню, и сказать что шиковали - не скажу. Хотя время было не самом деле более оптимистичное, чем сейчас, на бедность и отсутствие денег не зацикливались, можно было и на жилье, и на хлеб с маслом и даже икрой заработать. Было бы желание. Про машины в супермаркете как то подозрительно, а вот в прокат машины помню, Москвич-403 у меня даже фотка есть.
   1. Misantrop
    Misantrop 8 februarie 2013 17:24
    +1
    Citat din: Begemot
    Despre mașini din supermarket cumva suspecte

    Mijlocul anilor 80, Murmansk, Piața Five Corners, magazin universal Volna. Pe palierul scărilor dintre etajele 1 și 2 stătea Zaporojhets .. Exact ca o copie a mărfurilor disponibile. Nu vă spun prețul acum, doar că nu-mi amintesc
    1. artist-mameluc
     artist-mameluc 8 februarie 2013 18:45
     +1
     1900 rub. plus minus
     1. Igarr
      Igarr 8 februarie 2013 19:17
      0
      Așadar, au existat și aparate video la vânzare gratuită .. „Saturn-5” după părerea mea..
      dar, în general, îmi amintesc - au fost două tipuri ..
      Am plănuit să iau și...
      S-a oprit ... - dar la ce să te uiți? .. De asemenea, cumpără o cameră ..... nafik ...
   2. ikrut
    ikrut 10 februarie 2013 14:28
    +2
    Citat din: Begemot
    Este cumva suspect în privința mașinilor din supermarket, dar îmi amintesc că am închiriat o mașină, chiar am o fotografie cu Moskvich-403.

    "Москвичи" , "Победы", "Волги" продавались свободно. Отец мой, работая молодым инженером, получил серьезную премию (за работы по первым спутникам), да еще дед-крестьянин чуть подкинул - и купил "Москвич-402". Отлично помню эту машинку. На ней в 60-е мы всей семьей отпуска проводили. Объездили семьей Крым, Кавказ. Прибалтику. Такие вот поездки тогда, среди друзей отца - инженеров-оборонщиков не были в диковинку. Я уже не говорю о летних отпусках в пансионатах Крыма и Кавказ всей семьей с экскурсиями и проч. за смешные деньги..
    Adevărat, mașinile nu erau ieftine după acele standarde, dar se vindeau liber. Probabil înainte de începutul anilor 60. Apoi a devenit mai rău. Ca cu orice altceva. Autorul articolului are mare dreptate. DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE. D.b. meu 1955.
  18. Nechai
   Nechai 8 februarie 2013 17:12
   0
   „... În 1962, în trenuri s-au adus doar cartofi fierbinți cu murături”.
   În 1982, la stațiile Mogzon și Khilok, personal cu luptătorii, le-a distribuit mâncare uscată copiilor care au venit în fugă în tren - „unchii, dar nu veți găsi nimic de mâncare?” ASTA A FOST UIMINO!!! Copii flămânzi la noi?!?!?!
   Este cumva trecut cu vederea faptul că saltul în ebrietatea domestică a avut loc după trecerea pe scară largă a Uniunii la o săptămână de lucru de 5 zile cu o zi de muncă de 8 ore în 74. În locul primelor 6 zile cu o zi de lucru de 7 ore.
   Daca te imbeti duminica inainte de a implini 74 de ani - luni zbori la serviciu - "exhaust, bo-bo head, in timp ce de mica nevoie am mers de doua ori terminat". Apoi a început procesul - de ce să nu mușcăm sâmbătă? Și e mai bine să începi vineri! Duminică te poți „mai bine”! Da, doar fii mai bine! Merge, așa că mergi! Să fim de acord să discutăm luni cu stăpânul, da, și-l turnăm! De ce nu suntem oameni?
   Anecdotă din epoca Gorbaciov lupta cu sobrietatea:
   corespondentul intervievează cel mai distins modelator al plantei.
   Dar spune-mi, dacă bei un pahar de vodcă, poți lucra la fel? - Eu pot.
   Ce zici de o sticlă de vodcă? - Bineinteles ca pot.
   Dacă e un litru? - Așa lucrez!
  19. om bun
   om bun 8 februarie 2013 17:47
   -7
   Autorul este un troll de nivel 1000. râs
   Nimeni nu bănuiește că a fost sub Stalin și numai datorită lui Stalin că poporul sovietic de la mijlocul secolului trecut a trăit mult mai bine din punct de vedere material și moral decât în ​​orice altă țară din acea vreme și mai bine decât în ​​Statele Unite moderne, ca să nu mai vorbim. Rusia modernă. Și atunci a venit răul Hrușciov și a stricat totul.
   bătăuș
   Se întâmplă întotdeauna când glumiți subtil, iar ascultătorii prea limitati iau totul în serios. Majoritatea comentatorilor nici nu și-au dat seama că este o glumă subtilă. râs
   Nu știu cum este în America, dar rudele mele atunci, în anii de după război la Kiev, mureau de foame și schimbau tot ce aveau sătenii pentru mâncare. Mai mult, bunicul era mecanic auto, iar bunica obstetriciană, locuiau cu încă 9 rude într-un apartament cu 2 camere. Apoi, chiar și sub Stalin, au primit un teren lângă Kiev pe Otradnoye și au locuit într-o pirogă timp de cinci ani, până când au reconstruit ceva ca o casă din același sistem de gunoi care a rămas după bombardament. Îmi amintesc prea bine poveștile lor despre acea vreme ca să nu înțeleg că comparația de 46-53 de ani cu Rusia de astăzi este doar o glumă nu prea bună.
   1. Igarr
    Igarr 8 februarie 2013 19:24
    +2
    Daca esti acolo, in Ucraina....

    .. „În plus, bunicul meu era mecanic auto, ..”
    dupa razboi?
    ... nu a inselat nimic???
    ...
    Cel mai mult nu înțeleg... de ce te străduiești atât de mult să-ți stricați propria memorie ???
    Ei bine, nu-mi dă... mankurts...
   2. yak69
    yak69 8 februarie 2013 20:49
    +2
    „un om bun” se vede imediat – de la el, de regulă, duce la o milă depărtare... cu liberalism!
    Sau un alt rahat...
  20. Tătarul
   Tătarul 8 februarie 2013 18:27
   +3
   Citat: Om bun
   Autorul este un troll de nivel 1000. razand


   Si am crezut ca vorbesti despre tine, desi....
  21. vladimirZ
   vladimirZ 8 februarie 2013 18:32
   +1
   Multumesc mult pentru articol. Se rupe mitul „democraților” moderni că este imposibil să îmbine o economie de stat planificată cu o piață, cu întreprinderea privată. „Democrații” susțin cu zel că poate exista fie o „economie sovietică” planificată, în care nu există nimic, fie o economie complet de piață (capitalistă), în care începe „un paradis fericit al abundenței de bunuri”.
   Se pare că Stalin I.V. a creat în URSS o mare economie planificată socialistă, permițând elemente de activitate comercială reglementată, suplimentând socialistul planificat în sferele producției de bunuri de larg consum și produse alimentare.
   Și „marele reformator” analfabet Hrușciov l-a distrus, iar după aceea am avut probleme una după alta, terminând în cele din urmă cu restrângerea economiei planificate socialiste, înlocuind-o cu o economie complet de piață și distrugerea statului socialist cu ajutorul Agenți americani de influență - Gorbaciov, Elțin și complicii lor.
   Вот эту систему сочетания государственной плановой социалистической экономики и предпринимательства и нужно нам возродить для восстановления России, прогнав нынешних агентов влияния США от руководства российским государством.
  22. cinematografe
   cinematografe 8 februarie 2013 18:49
   0
   Toate acestea sunt cifre medii. Acum, conform statisticilor, avem și un paradis pe pământ.
   Fiecare avea a lui. Bunicii mei (soldații țărani din prima linie) erau zdrobiți de taxe, zilele de lucru la gospodăria colectivă nu erau ridicabile pentru soțiile lor (bunicii mele), nu era nimic de cumpărat în magazinele rurale.
   Au ținut o vacă, iar untul și laptele trebuiau predate sub formă de taxă atât de mult încât au fost nevoiți să cumpere mai mult din magazin.
   Deci nu peste tot a fost descrisă prosperitatea. Mi se pare că nu merită să idealizezi totul prea mult: au fost multe lucruri bune, dar au fost și destule greutăți (mai ales după război).
  23. hipopotut
   hipopotut 8 februarie 2013 19:00
   0
   botur, О нём уже есть статья, но всё же: Ну не посадят! Позудят, пошумят, и спустят на тормозах! А через 3-5 лет, глядишь, и станет депутатом от Тьму - тараканьского избирательного округа!
   Un corb nu va ciuguli un ochi de corb!
  24. stranik72
   stranik72 8 februarie 2013 19:06
   +3
   Mai devreme, în URSS ni s-a spus:
   „Viața majorității locuitorilor Pământului este să moară de boală și foame, să fie analfabeti, șomeri și neputincioși în mâinile „stăpânilor vieții”. Aceasta este viața oamenilor ai căror copii nu pot merge la școală. Aceasta este viața oamenilor care sunt nevoiți să aleagă între educația fiului lor și sănătatea mamei lor, între propriul colț și nașterea copiilor.
   МЫ НЕ ПОВЕРИЛИ: Теперь нам предстоит узнать, что на самом деле значит жить как все.
  25. Iraclius
   Iraclius 8 februarie 2013 19:38
   +4
   Unicitatea revoluției Hrușciov a fost că schimbările au durat câțiva ani și au trecut complet neobservate de populație.

   Cu tot respectul meu profund pentru autor și opera lui, nu sunt de acord.
   Toate așa-zise. Oamenii au simțit „reformele” Kukuruznik asupra lor, i-au simțit cu propriile mâini și umeri. Puțini oameni își amintesc, dar a rezultat într-o serie de REVOLTE. Oamenii au protestat împotriva creșterii cu o treime a producției zilnice și a prețurilor la carne și produse din carne. Am fost îngrozit când am aflat.
   Cel mai groaznic lucru este revolta de la Novocherkassk, 1-2 iunie 1962. Există o mulțime de material pe el.
   Prin urmare, dezghețul Hrușciov s-a transformat în foamete și instabilitate.
   Как же был прав Сталин - кадры решают всё. Одного не предусмотрел Вождь - не подготовил себе достойную смену. Увы.
  26. Iraclius
   Iraclius 8 februarie 2013 20:17
   +1
   Am avut recent un vis minunat. Dimineața m-am trezit, chiar i-am spus soției mele - era atât de frig.

   Un oraș din sud, posibil Grozny. Anul 1987. Am locuit acolo cu părinții mei timp de 3 ani. Seară caldă de vară, parc de agrement. Umbrele groase de salcâm și parfum de paturi de flori, cântarea unei fântâni. Plimbare cupluri fără griji, muzică fantomatică, fără greutate. Sunt în compania tinerilor, studenți absolvenți ai instituțiilor lor de învățământ superior. Nu cunosc pe niciunul dintre ei, dar mă iau pentru ei, așa cum se întâmplă adesea în vise... Discuim, râdem, cântăm la chitară... Și acum îmi împărtășesc planurile lor. Despre cum vor construi viitorul, cum se vor strădui pentru ce este mai bun. Și astfel sufletul devine lumină și lumină din cuvintele lor. Și apoi mă întreabă de ce sunt atât de trist și tac și nu spun nimic despre planurile mele. Și le răspund că nimic din toate astea nu se va mai întâmpla, că în curând vine sfârșitul unei țări mari, știu totul dinainte. Iar viitorul este ascuns în întuneric. Și înaintea Marii frământări și mult sânge. Și se uită la mine de parcă aș fi un excentric și râd - nu mă cred! Și o să dansăm...

   Aparent subconștient... solicita
   1. Igarr
    Igarr 8 februarie 2013 21:34
    -1
    Andrey .. minus de la mine ..
    nu-mi place .. sentimentalismul.
    1. Iraclius
     Iraclius 8 februarie 2013 22:09
     0
     Și asta nu este sentimentalism. Vis. Vis simplu. da

     Deși uneori mergi pe stradă, te uiți în chipurile trecătorilor și începi să te îndoiești de realitatea a ceea ce se întâmplă. Mai ales după știrile de seară. solicita
  27. vjatsergey
   vjatsergey 8 februarie 2013 20:37
   +2
   Îmi amintesc când eram mic, când adulții se adunau de sărbători la masă, cântau mereu cântece, dar acum nu mai cântă ceva când se adună de sărbători. Poate că nu sunt la nivelul cântecelor acum? Atunci au cântat dintr-o viață proastă, dar acum nu cântă dintr-o viață bună?!
  28. Iraclius
   Iraclius 8 februarie 2013 20:40
   +1
   Ei nu cântă dintr-o viață proastă. Nu. Ei beau dintr-o viață proastă. Ei beau mult.
  29. vjatsergey
   vjatsergey 8 februarie 2013 20:53
   0
   Sunt de acord, dar atunci ar trebui să dorm și nu beau deloc.
   1. Iraclius
    Iraclius 8 februarie 2013 21:01
    0
    Excepția de la regulă nu face decât să confirme regula. da

    ***
    Autorul este putin viclean cand spune ca dupa reforma din 1959 a disparut carnea etc.. Ciudat este ca a aflat despre asta abia la inceputul anilor '80. Ideea este că eu însumi sunt sătean și pot spune că în anii 80, și în anii 70 și în anii 60, în sate se țineau vite și păsări și se cultivau legume. Deci nu au existat deficiențe în carne. Bunica și mama pregăteau mereu tocană în borcane de trei litri și cârnați de casă, mai multe feluri de slănină, șuncă afumată. Au ținut mulți porci, erau trei vaci... Și familia era considerată săracă. La sfârșitul anilor 80, cooperativele conduceau camioane și cumpărau cantități uriașe de alimente pentru a le vinde. Satul era în regiunea Belgorod. Nu știu, poate că satul din regiunea Pskov era mai sărac? solicita
    1. atalef
     atalef 8 februarie 2013 22:44
     +2
     Citat din Iraclius
     Ideea este că eu însumi sunt sătean și pot spune că în anii 80, și în anii 70 și în anii 60, în sate se țineau vite și păsări și se cultivau legume.

     Nu vorbi despre anii 60. sub Hrușciov, terenurile de gospodărie au fost tăiate până la prag, trebuia plătită o taxă pentru pomi fructiferi (totul a fost tăiat), pentru păsări și vite - la fel. Totul a fost dat. Atunci satul a început să bea și mulți, după cele șase acri permise, nu s-au mai întors nici să țină vite sau grădini (3-4 copaci nu se numără).
     În general, a existat întotdeauna o lipsă de grămadă, nu vorbesc de orașele mari din regiune și mai sus (unde altundeva era ceva), dar regiunea și dedesubt trăiau dintr-un teren utilitar., Apoi, când deficitul s-a intensificat și orasul a inceput sa taie in 6 acri.
     Desigur, înțeleg că pentru mulți o reședință de vară. rosii. mărar. din grădina ta - acesta este practic un stil de viață, dar de unde a venit și cum a prins rădăcini (nu este nevoie să vorbim despre căsuțele de vară, pentru că înainte avea doar 6 acri și punea un șopron pentru lopeți, era o problemă pe ea)
     Desigur, acest lucru este de înțeles. că omul sovietic. țăranul, muncitorul sau inteligența muncitoare nu aveau absolut nimic altceva de făcut în viață. cu excepția (bineînțeles, din dragoste pentru pământ și artă) după o zi de lucru, mergi și ara în grădină, mergi într-un tren aglomerat spre ținuturi îndepărtate (de la sfârșitul lunii aprilie până în septembrie) și sapă. buruiana . spud . udare.Totul numai din cauza dragostei de artă râs
     \ Totul era mai banal. Dacă nu crești singur. pur și simplu nu îl poți cumpăra, dar să stai iarna fără cartofi înseamnă doar să mori.Am locuit și într-un mic centru raional, unde nu era nimic în magazine (Kalin. obl) și totul era cumpărat doar la Moscova. Și la țară și în Sankt Petersburg și peste tot, peste tot era o problemă să cumperi ceva (doar în oraș și la țară - nu era posibil) și în Sankt Petersburg să stai la coadă (dacă dai de)
     Pe langa gradina. ca nu era nimic de facut? Nu dintr-o viață bună.
     Я на этих огородах напахался так . что смотреть не могу ни на лопату , ни на навоз ни не тяпку.
     Почему то тут ( Я про Израиль ) крестьяне возвращаясь домой не рвутся на огород , что то растить. А идут спокойно на рынок и покупают .При этом всего хватает . ник то зекатки не делает и погреба не содержит. Только на климат не надо , 6 мес.+35-40 , то же не сахар. Представьте сейчас . всему селу запретят содержать собственные огороды, погреба ,сады , чем это кончится и почему ?
     Всё из колхозной , провальной системы . когда в крестьянине убили желание работать , село не кормило СССР никогда . не кормит и сейчас.Без дачь , 6-ти соток и исключительной приспосабливаемости советского человека , СССР распался бы давно( от голодных бунтов )
     1. Iraclius
      Iraclius 8 februarie 2013 22:55
      0
      Ești prea categoric să pictezi totul. Uneori am senzația că oamenii care sunt jigniți de URSS sunt în principal acei oameni ai căror strămoși au suferit la vremea lor pentru articolul „Parasism”. Și s-au gândit la capitalism exclusiv ca la mană din ceruri, unde sunt multe de toate și gratuit. Nu sunt ei cei mai tari dintre toți pentru țipătul EBN?
      Repet încă o dată că în toți anii enumerați viața nu a fost foame. Au lucrat atât la ferma colectivă, cât și pe terenurile lor. Familiile mai mari au păstrat mai multe vite și păsări de curte. Nu au fost probleme cu mâncarea. Îmi amintesc că întotdeauna era furaj amestecat în șoprone. Din ferma colectivă se aduceau paie și lucernă. Au fost bețivi care au băut și nu au făcut nimic până la următorul termen pentru o infracțiune – da. da
      1. atalef
       atalef 8 februarie 2013 23:55
       +1
       Citat din Iraclius
       Uneori am senzația că a jignit de URSS, în principal acei oameni ai căror strămoși au suferit la un moment dat pentru articolul „Parasism

       С чего Вы взяли , что я обижен на СССР , на СССр пришлись детские и не совсем годы , и мне как довольно взрослому человеку на детство обижаться глупо, оно у основной массы счастливое без разницы от страны
       Despre lenevie --- nu a inteles? Toată viața am muncit, părinți, rude.
       Поверь мне , деревенской жизнью меня не удивишь ,и если надо поверь и корову и свинью зарежу и выпотрошу побыстрей многих на этом сайте и вообще всё мне это знакомо ни наездами на дачу, жил в селе
       Citat din Iraclius
       Nu sunt ei cei mai tari dintre toți pentru țipătul EBN?

       ai locuit in sat? La sat, in general, toata lumea era confuza, sau mai bine zis, pe toba.Trebuia sapa cartofi (doar august - septembrie)
       Citat din Iraclius
       Repet încă o dată că în toți anii enumerați viața nu a fost foame

       А я и не говорил про колод , я говорил про одно , на кой такой ляд колхознику и рабочему после рабочего дня или недлели надо было рваться на приусадебный участок или дачу и растить всё это ?
       Prin urmare, nu era foame. care se învârteau. unde este statul? De ce, cu toți banii aduși în gospodăriile colective și în recuperarea terenurilor, fără dachas și terenuri gospodărești, cu siguranță nu ar mai fi nimic de mâncare.
       Știți că în URSS 90% din cartofi au fost cultivați pe terenuri personale?
       Citat din Iraclius
       Nu au fost probleme cu mâncarea.

       Au fost, așa că oamenii au cumpărat pâine și au hrănit vitele cu pâine (doar să nu spuneți că acest lucru nu s-a întâmplat)
       Citat din Iraclius
       Au fost bețivi care au băut și nu au făcut nimic până la următorul termen pentru o infracțiune – da

       Apropo, în ce regiune? a fost satul tau?
       Așa că vă spun, pentru că se beau în Pskovskaya, nu l-am văzut nicăieri
       1. Iraclius
        Iraclius 9 februarie 2013 00:09
        0
        Despre tine personal, Alexandru, nu am scris nimic.
        A trăit în mediul rural. Acolo lucrau ca boii, dar le plăcea și să-și zgârie limba. Așa că s-au gândit și la Elțin și au fost gânduri diferite. da
        Cu furajele, problemele serioase au început mai aproape de anii 90. Apoi – da, situația a ajuns în punctul în care vitele erau hrănite cu pâine înmuiată într-un piure în apă.
        Originară din sudul regiunii Astrakhan, dar o parte din viața ei a fost petrecută într-un sat din regiunea Belgorod, în districtul Prokhorovsky.
        Cartofii erau ai lor - și în magazine.
        Și recent am intrat într-un minimarket și am rămas uluit - pe rafturi este poloneză. Atât de curat, spălat - dar polonez! solicita
  30. Nechai
   Nechai 8 februarie 2013 20:59
   +2
   Citat din Iraclius
   revolta de la Novocherkassk, 1-2 iunie 1962.

   nikitserheich „scump” În Kuibyshev, în 1959, au aruncat cu pietriș și cărămizi... un nenorocit a scăpat...
   Citat din: stranik72
   Acum trebuie să aflăm ce înseamnă cu adevărat să trăiești ca toți ceilalți.

   Mi-am adus aminte de cuvintele unui disident - tot ce au spus comuniștii despre comunism s-a dovedit a fi un basm, dar ceea ce au spus ei despre capitalism s-a dovedit a fi ADEVARUL PUR!
  31. Iraclius
   Iraclius 8 februarie 2013 21:18
   0
   Citat din Nechai
   nikitserheich „scump” În Kuibyshev, în 1959, au aruncat cu pietriș și cărămizi... un nenorocit a scăpat...

   А ещё к приезду Кукурузника завешивали все ЛЭП дохлыми синими курицами на веревочках. Это, типа, тоталитарное государство, где всякая критика была недопустима в принципе. Ну-ну...

   În general, articolul este foarte pozitiv. Statisticile sunt alese corect, nu puteți argumenta împotriva ei în niciun fel - un fapt.
   Astfel de lucrări confirmă încă o dată că televizorul este un zombi și că din el se revarsă o minciună. Toate „realizările” din ultimii 20 (!!!) ani nu sunt nimic în comparație cu o duzină de ani (!!!) postbelici. Nemaiauzit - o familie medie cu venituri de un milion (în banii de astăzi)! bine
   Tatăl meu a slujit la Baku în 1976. Locuia intr-un hotel, lua micul dejun si cina acolo, intr-un restaurant – inca era burlac! Și au fost destui bani pentru toate și tot a plecat. Mi-a spus, iar eu doar am oftat trist. recurs
   1. Igarr
    Igarr 8 februarie 2013 21:38
    +2
    1976 an.
    Sunt cadet al VIMU din Kaliningrad. Bursă - 45 de ruble.
    За общагу и питание забирали сразу 30.
    A rămas - 15. Suficient pentru o lună.
    Este.
    Dacă fără.... treburi „marinar”.
    Părinții au trimis aceeași sumă... așa că am împăturit-o și eu într-o carte. Ei bine, nu am băut, nu am fumat ... îmi era frică de fete.
    ..
    Сколько нужно сейчас...если коэффициент примерно 1 к 200 ..
    1. Iraclius
     Iraclius 8 februarie 2013 21:51
     0
     În 2000, cadetul a primit deja 600 de ruble. - nu hoinări. recurs Dacă nu ar fi cărțile de călătorie, atunci nu ar fi suficiente pentru un bilet de tren acasă. Prin urmare, nu a fost recomandat să întârzii la tren.
   2. atalef
    atalef 8 februarie 2013 22:55
    0
    Citat din Iraclius
    Tatăl meu a slujit la Baku în 1976. Locuia intr-un hotel, lua micul dejun si cina acolo, intr-un restaurant – inca era burlac! Și au fost destui bani pentru toate și tot a plecat. Mi-a spus, iar eu doar am oftat trist.

    Da, toate acestea sunt jongleri și numere scoase din context. Nivelul de consum a fost diferit. TV - unul, un magnetofon -1 (cine-l avea), o mașină - câteva, haine - să râdă,. Nu se poate compara atunci nivelul consumului, cu cel modern. cu atât mai mult, erau articole de cheltuieli care pur și simplu nu existau la acea vreme. Nu apăr și nu dau vina pe nimeni. Spun doar că este imposibil să compari incomparabilul.
    Tari diferite . timpuri diferite, atitudini diferite, confort, dorințe și așteptări diferite.
    В Зимбабве и сейчас 2 бакса в день - роскошь и люди живут ( я не сравниваю СССР с Зимбабве ) и многие то же счастливы и для детей может лучше страны нет .
    Nu se poate compara acum incomparabilele .URSS și Rusia. Mai ales cu cifrele, nu poți decât să compari sentimente și amintiri, numerele sunt stupide și nu sunt corecte.
    1. Iraclius
     Iraclius 8 februarie 2013 23:01
     +2
     Te poartă, domnule. În același loc din Baku, tatăl meu și-a cumpărat pantaloni evazați de catifea la modă și o jachetă de piele - totul este casnic. Jacheta încă atârnă acasă - în siguranță. Pantofi din piele, la modă în anii 70, cravate... Totul era acolo!
     Și de ce considerați că nivelul actual de consum este cușer, în timp ce cel sovietic nu este cușer?
     Câștig bani frumoși, dar telefonul meu are 7 ani, televizorul meu are 7 ani, nu am mașină. Și oamenii își doresc întotdeauna același lucru - să trăiască din abundență și cu un sentiment de siguranță.
  32. letnab
   letnab 8 februarie 2013 21:27
   +1
   poate cuiva nu i-a plăcut articolul, dar totuși am pus un plus, din cauza lipsei de informații despre acele vremuri și a minciunii din anii 90, iar acum apar multe neconcordanțe, iar astfel de articole par să restabilească imaginea. !
  33. alkach555
   alkach555 8 februarie 2013 21:34
   +1
   Maiakovski a scris: .... citește, invidie, sunt cetățean al Uniunii Sovietice!
  34. negru
   negru 8 februarie 2013 22:18
   0
   Valery Antonovich Torgashev, doctor în științe tehnice, profesor, a fost norocos, s-a născut într-o familie cu un venit foarte bun. Dar să nu cred în binele general, doar în aceeași amprentă populară a vieții din anii 50 și 60.
   Моим дедам не повезло так, как профессору. Они жили в расказаченной станице. На 1914 год население 3500 человек. В 1950 году 350 человек трудоспособного населения. 3 колхоза.
   За год взрослый человек мог заработать 100-150 трудодней. 1950 - 200 г , 1951-200 г., 1953 - 250 г. "хлеба" на трудодень. Как правило 50на 50 рожь-пшеница. Двое взрослых, старшие братья мамы(12-16 лет) за год зарабатывали 350-400 трудодней. 100-150 кг хлеба. Все.
   Restul este agricultură subsidiară.
   Ferma subsidiara. 1 vacă și 10-20 de găini. Fermierii colectiv nu au mâncat carne pentru a o crește - au nevoie de pâine.
   Au mâncat din grădină - cartofi, sfeclă, dovleci. Și din râu. Pește pe primul, pe al doilea și ureche pe al treilea.
   Agricultorul colectiv era impozitat în natură. Fără ouă - depuneți-vă sau plătiți în echivalent în numerar.
   Îmbrăcăminte și încălțăminte. Aproape totul a fost făcut de noi înșine. (Bunicul în anii 70 încă „întorcea” tweet-uri. Așa că, din obișnuință, în loc de fire se foloseau perii cârligelor. Nu era nimic de cumpărat fire). Bunica a cusut - de la lenjerie la lenjerie exterioară.
   Pașapoartele au început să fie emise undeva de la 58=59. Mama, o elevă excelentă, a fost eliberată să studieze în orașul fermei colective printr-un vot general cu acordul consiliului fermei colective.
   Cineva va spune că asta nu este „sclavie”?
   Bunica în anii 60 i s-a atribuit o pensie. 7 ruble 50 de copeici, bunicul a primit 12 ruble, fratele său a lucrat la forja fermei colective de la 12 la 50 de ani (a murit foarte bătrân la 52 de ani) - 18 ruble.
   Poate că rudele mele locuiau în altă țară?
  35. Iraclius
   Iraclius 8 februarie 2013 22:37
   +1
   negru, calculele lui Torgashev, în cea mai mare parte, coincid cu cele care au fost în satul meu natal. solicita
   Și da - chiar dacă cifrele funcționează puțin pentru „plus”, atunci în mod clar mergi prea departe cu sclavia. Chiar atunci era mult mai multă libertate. bunica mea a vizitat Bulgaria în 1959 într-un turneu. Nu și-ar putea permite niciodată.
   Și au existat mult mai multe oportunități de autorealizare și educație.
   1. negru
    negru 8 februarie 2013 23:00
    -1
    Dragă, Iraclius. Voi face o rezervare. Cuvintele mele nu pretind a fi analitice. Am transmis sincer ceea ce am văzut și știut. A fost diferit și în alte locuri. De exemplu, în Kuban.
    Lipsa pașapoartelor în rândul fermierilor colectivi - cum ați numi-o altfel?
    1. Iraclius
     Iraclius 8 februarie 2013 23:44
     -1
     Il am acum, si ce?
     De îndată ce îmi las barbă în vacanță, vin în mulțime în Adler poliţişti polițiști politistii ii cer pasaportul. Mă duc să cumpăr un bilet pentru un autobuz interurban (!!!) și vânzătorul din vitrină îl cere - un pașaport ... Cumpăr un cuțit într-un magazin - ei cer un pașaport. În tren, mă duc - linierii trec și au nevoie de pașaport. În curând, îmi pare rău, moa, nu te vor lăsa să dai băși fără pașaport. Deci care este mai bun?
     1. negru
      negru 9 februarie 2013 00:28
      0
      Pașaportul nu este doar ceea ce trebuie să arăți în Adler, într-un autobuz interurban și în alte cazuri (chiar și anatomice). Un pașaport este o oportunitate de a te muta în alt loc, de a merge la studii, de a fi independent de voința președintelui gospodăriei și a organizatorului de petrecere.
  36. cristomus
   cristomus 9 februarie 2013 00:04
   +2
   Aveam șase ani când a murit Stalin. Îmi amintesc că oamenii plângeau – chiar și bărbați adulți, ofițeri-vecini. Și patru ani mai târziu, aceiași „jelitori” l-au purtat pe Stalin „peste denivelări”. Când, în naivitatea mea copilărească, i-am întrebat de ce au plâns când a murit Stalin, ei mi-au răspuns că pur și simplu nu știu ce ticălos este cu Beria lui.
   Abia mai târziu mi-am dat seama că meritele lui Stalin ar trebui puse pe seama faptului că a reușit să transforme poporul sovietic într-o turmă înspăimântată și ascultătoare - șovăind cu linia generală a partidului, oricât de absurdă ar fi aceasta. Oamenii la fel de ascultător au marcat și au cerut să-i împuște pe dușmanii poporului, apoi la fel de ascultător au aprobat reabilitarea foștilor dușmani ai poporului și au cerut ca cei care i-au împușcat pe primii să fie împușcați.
   Îmi amintesc din copilărie de persoane cu handicap pe scânduri de lemn cu rulmenți, în cârje, cerșind pe străzi. În casa noastră, o persoană cu dizabilități care și-a pierdut piciorul în al Doilea Război Mondial a primit aproximativ 100 (ruble înainte de 1961) sau 10 ruble după 1961. Fermierii colectivi, în esență, nu primeau deloc pensii. O parte semnificativă a salariului a fost, de asemenea, cheltuită pe obligațiuni guvernamentale interne. Într-un cuvânt, oamenii s-au obișnuit cu o existență semi-cerșetoare și au considerat cea mai mică îmbunătățire drept o realizare uriașă. Dacă totul a fost atât de grozav cu o abundență de toate, atunci este complet de neînțeles că există tot felul de meserii speciale pentru diverse tipuri de nomenclatură. Ei bine, pentru a compara „viața capitalistă putrezită” cu cea sovietică din anii 30, vă putem recomanda citirea „One-story America” ​​de Ilf și Petrov.
   S-a spus pe bună dreptate în Occident că Stalin a făcut cele mai mari două greșeli - i-a arătat lui Ivan Europei și lui Ivan - Europa. Armata țărănească în esență sovietică, venită în Finlanda, Germania, Ungaria, Austria, Republica Cehă, a putut să-și compare viața țărănească cu viața unui țăran european „asuprit de proprietari de pământ” - atunci a apărut primul mare crack în fundamentul mașinii de propagandă sovietică.
  37. GoldKonstantin
   GoldKonstantin 9 februarie 2013 02:06
   +3
   Хоть я и не жил в СССР, тем не менее, вокруг меня много тех, кому посчастливилось там родиться и жить. Доброе, светлое время. Не было разгула либерастов, англосаксонской пропаганды и ксенофобии. Люди добрее были. И уж конечно не было тупости среди молодёжи. Сегодня моё поколение, как на той фотографии, где типо "крутая" с айфоном. Либералы - это зло. СССР - добро. И хоть я там не родился, но это моя страна, которую либералы-дерьмократы разнесли на 15 частей.
  38. cristomus
   cristomus 9 februarie 2013 05:11
   -4
   Я большую часть жизни прожил в СССР и могу сравнивать жизнь тогда и сегодня. Абсолютно убежден, что нынешнее время гораздо "светлее" - во всяком случае абсолютно все можно купить совершенно свободно и из обихода пропало обычное для советского периода слово "достать". Сегодня я чувствую себя гораздо свободнее - могу ездить куда хочу, читать что хочу, критиковать все и вся совершенно не боясь, что за мной придут. Были бы деньги. А деньги можно сегодня заработать если голова на плечах и руки не из одного известного места растут. Кто хочет - тот и зарабатывает, а кто не хочет - ностальгирует по СССР. Да, тогда "гегемону" хорошо было - можно было спокойно водку жрать, с похмела брак выпускать. А ежели кто пытался его "воспитывать" и платить "по труду" - бежал в местком с парткомом орать и кулаком по столу стучать, что всякая "гнилая интеллигенция" его не уважает и "не выводит" его 250-300 рэ. Выводили и было ему "светло". А потом удивлялись, что вроде как все планы перевыполняли, а все приходилось "доставать" и просторы страны рассекала армия снабженцев "доставая" планово-разряженную продукцию.
   К молодежи тоже никаких претензий у меня нет. Нормальная молодежь и во многом умнее и способнее моего поколения. А шалопаев не меньше было и в советское время - они и составляли основной контингент разных ПТУ. И в советское время были и бандиты, и проститутки, и маньяки, и наркоманы, и гомосексуалисты. Только об этом не писали, как сегодня.
   Cine are capul pe umeri, și nu numai pentru șapcă, nu se teme de nicio propagandă. Dar cine o are doar pentru șapcă - găsește vinovații - liberalii. Ce e în neregulă cu liberalismul? Un principiu simplu - trăiește așa cum vrei, dar nu interfera cu viața altuia. Și ce era mai bine când bătrânii pene de la Kremlin... mi-am spus cum să trăiesc, deși ei înșiși trăiau într-un mod complet diferit?
   1. Igarr
    Igarr 9 februarie 2013 10:48
    0
    Prima postare este preferata mea.
    Acesta este absolut NU.
    Oricine a trăit cu adevărat în URSS (și l-am văzut la 32 de ani) este bine conștient de avantajele și dezavantajele... ale Uniunii.
    Только вот....нынешнюю "свободу"...гейно-либерастную... я бы без сомнения поменял на ограничения СССР.
    Я был моряком. Ходил за границу. И мысли не возникало - остаться там. Хотя видел - "профессиональных революционеров", как последнее время в СССР любили себя называть партработники.
    Și acum tu - dacă aș fi fost în vizită? Am fost membru de partid?
    ...
    Adevărul este că Uniunea târzie a cerut oamenilor o asemenea flexibilitate și viclenie pe care Occidentul nu a visat niciodată. Și acum nu visez.
    Și primit, acum - dulce leneș gonoree sirop... Se pare că totul este acolo - dar viața e îmbolnăvitoare.
    Asemenea lucruri.
  39. cristomus
   cristomus 9 februarie 2013 13:46
   -1
   S-ar putea să credeți că nu existau gay sau lesbiene în URSS - o altă întrebare este că nu au scris despre asta în ziare, așa cum fac astăzi. Personal, ei nu interferează deloc cu viața mea, iar „prietenia” lor cu propriul lor fel mă îngrijorează puțin. Da, „gusturile” lor mi se par și ele ciudate, dar de ce să fie întemnițați? Ei nu cer să devenim ca ei – deci de ce vrem să le cerem acest lucru? Nu-mi plac mult mai mult alcoolicii care beau totul de la copiii lor.
   În general, conceptul sovietic de „ieșire” mi s-a părut întotdeauna a fi o sălbăticie absolută, când undeva unchii determinau dacă ți se permite să te miști liber prin lume sau nu. Și după semnarea Acordurilor de la Helsinki, a subliniat și ipocrizia sistemului sovietic. De la școală ni s-a spus că „fiul nu este consilier pentru tată”, iar Doamne ferește să fie rude în străinătate – șansele de a deveni „ieșire” s-au apropiat de zero. Cât despre tine, dacă ai plecat la mare ca căpitan, atunci cu siguranță erai membru de partid, dacă gradul era mai mic, atunci acest lucru nu era obligatoriu, ci de dorit, mai ales pentru primul asistent căpitan și sper că nu nu-ți explic ce a făcut necesar.
   A trebuit să plec și eu în străinătate, dar nici pe vremea sovietică, nici în ziua de azi, gândul de a rămâne acolo nu a apărut vreodată. Mereu am crezut că cine, în afară de noi, va pune lucrurile în ordine. Dar a fost păcat când mi-am dat seama că există mai mult socialism în Scandinavia capitalistă decât în ​​URSS.
   Pentru că tu, dragă, nu te-ai săturat de gay și lesbiene, ci de faptul că capitalismul se construiește ca Volta Superioară.
  40. tomaz99
   tomaz99 11 februarie 2013 21:42
   0
   traieste andropov mai mult, nu ar fi primit din Rusia-Nigeria cu arme nucleare si un nivel INCOMPARABIL de coruptie.